Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1991.45.315

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 1991 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 1991 r.
w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezydenta przedstawiony w myśl art. 32f ust. 1 pkt 6 Konstytucji, powołuje
Jana Olszewskiego

na stanowisko Prezesa Rady Ministrów i powierza mu przedstawienie wniosków co do składu Rady Ministrów.