Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz termin wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1991.39.281

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 października 1991 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej wartości 200.000 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Moneta, o której mowa w § 1, będzie wprowadzona do obiegu 29 listopada 1991 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ

Wartość złCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmPróba
strona głównastrona odwrotna
200.000Wizerunek orła ustalony dla godła RP, po bokach orła oznaczenie roku emisji 1990, pod orłem napis Zł 200000 Zł, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKAPopiersie Tadeusza Komorowskiego, półkolem napis GEN. DYW. TADEUSZ KOMOROWSKI "BÓR" 1895-1966, nad prawym ramieniem znak Polski Walczącejgładki19,335,0Ag 750/1000