§ 2. - Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz termin wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1991.39.281

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1991 r.
§  2.
Moneta, o której mowa w § 1, będzie wprowadzona do obiegu 29 listopada 1991 r.