§ 3. - Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz termin wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1991.39.281

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1991 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.