Monitor Polski

M.P.1991.46.325

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Monitor Polski Nr 17, poz. 113 i Nr 36, poz. 267), załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD OBROTÓW ZE SPRZEDAŻY SPIRYTUSU I WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH, OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ NIE BĘDĄCE JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ OSOBY PRAWNE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Poz.Symbol Systematycznego wykazu wyrobówNazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku obrotowego w % obrotu
1234
1Spirytus:
24411) surowy94,4
w tym: skażony środkami szczególnymi30,0
24422) rektyfikowany94,9
w tym: skażony środkami szczególnymi9,1
2444–13) odwodniony90,0
w tym: skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
2449–34) porektyfikacyjny92,0
w tym: skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
2444–25) skażony środkiem ogólnym (denaturat)

butelkowany

20,0
2Wyroby spirytusowe:
2443–11) czyste85,4
w tym: spirytus butelkowany87,6
2443–22) gatunkowe84,4
w tym:
2443–2 a) koniaki, winiaki, brandy, whisky, rumy i

giny

74,6
2443–3 i –4 b) półsłodkie, słodkie i likiery76,0
2443–5 c) niskoprocentowe (do 25% mocy)69,0
z tego: kremy48,0
24433) koszerne75,1
w tym: Nissovka 50%77,2
32449–5Półprodukty do wódek gatunkowych60,0"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 1992 r.