Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Europy.

Monitor Polski

M.P.1991.46.322

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 1991 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 1991 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Europy.

Rzeczpospolita Polska stała się w dniu 26 listopada 1991 r. pełnoprawnym członkiem Rady Europy. Fakt ten zbiegł się z pierwszym posiedzeniem Sejmu wybranego w wolnych, demokratycznych wyborach.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że stać będzie na straży demokracji, wolności i praw obywatelskich.

Członkostwo w Radzie Europy jest symbolem trwałych więzi Rzeczypospolitej Polskiej jako suwerennego państwa prawnego i demokratycznego ze wspólnotą państw europejskich.