Official Gazette

Ustalenie wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 200 zł i 2000 zł.

M.P.1979.31.159 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1980 r.

M.P.1979.31.156 | uchwała z dnia 24 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie gospodarki paszami.

M.P.1979.30.155 | uchwała z dnia 20 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan społeczno-gospodarczy na 1980 r.

M.P.1979.30.154 | uchwała z dnia 21 grudnia 1979 r. | Akt nienormatywny

Zasady kierowania do zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

M.P.1979.29.150 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".

M.P.1979.29.149 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie najniższych wynagrodzeń pracowników.

M.P.1979.29.148 | uchwała z dnia 11 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

M.P.1979.28.146 | zarządzenie z dnia 23 października 1979 r. | Akt utracił moc

Wydatki reprezentacyjne państwowych jednostek organizacyjnych.

M.P.1979.28.145 | uchwała z dnia 12 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Zamek Królewski w Warszawie.

M.P.1979.28.144 | uchwała z dnia 5 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w okresie zimy 1979/1980 r.

M.P.1979.27.142 | uchwała z dnia 5 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1979.26.141 | zarządzenie z dnia 16 października 1979 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1961 r.

M.P.1979.26.140 | zarządzenie z dnia 17 października 1979 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 23 (Gliwice).

M.P.1979.26.139 | uchwała z dnia 25 października 1979 r. | Akt indywidualny

Sporządzanie i realizacja planów budownictwa indywidualnego.

M.P.1979.25.138 | zarządzenie z dnia 3 października 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości 20 zł i 100 zł.

M.P.1979.25.137 | zarządzenie z dnia 16 października 1979 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1979.25.136 | uchwała z dnia 17 października 1979 r. | Akt nienormatywny

Dobór rodzin zastępczych oraz szczegółowe zasady udzielania pomocy tym rodzinom.

M.P.1979.24.135 | zarządzenie z dnia 21 września 1979 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia małych przedszkoli przez osoby fizyczne.

M.P.1979.23.132 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.

M.P.1979.23.128 | uchwała z dnia 7 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 200 zł i 2000 zł.

M.P.1979.21.125 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2000 zł.

M.P.1979.21.124 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1979 r.

M.P.1979.21.123 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Gospodarki Światowej.

M.P.1979.21.121 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Produkcja i zaopatrzenie w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej.

M.P.1979.21.120 | uchwała z dnia 10 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Dodatek mieszkaniowy dla niektórych pracowników absolwentów szkół wyższych.

M.P.1979.20.118 | uchwała z dnia 3 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Organizacja kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

M.P.1979.20.117 | uchwała z dnia 3 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1979.20.115 | uchwała z dnia 9 sierpnia 1979 r. | Akt indywidualny

Ceny, warunki i tryb sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1979.19.114 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Księgi Honorowe osób, instytucji i zbiorowości odznaczonych najwyższymi orderami Polski Ludowej.

M.P.1979.19.112 | uchwała z dnia 14 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych rodzajów pojazdów samochodowych.

M.P.1979.18.111 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Warunki zaopatrzenia gospodarstw rolnych w materiał siewny.

M.P.1979.18.110 | uchwała z dnia 20 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Wodne urządzenia pomiarowe oraz znaki żeglugowe.

M.P.1979.17.108 | zarządzenie z dnia 11 lipca 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.

M.P.1979.17.104 | uchwała z dnia 18 lipca 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.

M.P.1979.17.103 | uchwała z dnia 25 czerwca 1979 r. | Akt jednorazowy

Składy celne Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona".

M.P.1979.16.101 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń.

M.P.1979.16.100 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 1979 r. | Akt jednorazowy

Pobór podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.

M.P.1979.16.99 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 1979 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Inspekcji Wagonów.

M.P.1979.16.96 | uchwała z dnia 22 czerwca 1979 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja zawodowa inżynierów.

M.P.1979.16.95 | uchwała z dnia 15 czerwca 1979 r. | Akt utracił moc

Eksport osiągnięć naukowych i technicznych oraz usług technicznych.

M.P.1979.16.94 | uchwała z dnia 29 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1979.16.93 | uchwała z dnia 28 czerwca 1979 r. | Akt nienormatywny

Udzielenie Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1978 r.

M.P.1979.16.92 | uchwała z dnia 28 czerwca 1979 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 50 (Gniezno).

M.P.1979.16.90 | uchwała z dnia 28 czerwca 1979 r. | Akt indywidualny

Zasady prowadzenia żłobków przez osoby fizyczne.

M.P.1979.15.89 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1979 r. | Akt utracił moc

Nadanie Śląskiemu Instytutowi Naukowemu imienia Jacka Koraszewskiego.

M.P.1979.15.87 | zarządzenie z dnia 31 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.

M.P.1979.15.86 | uchwała z dnia 16 czerwca 1979 r. | Akt jednorazowy

Fundusz autorski.

M.P.1979.15.85 | uchwała z dnia 29 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie okręgowych i rejonowych dozorów technicznych.

M.P.1979.14.84 | zarządzenie z dnia 15 maja 1979 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1979.14.83 | zarządzenie z dnia 18 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Bezpośrednia sprzedaż detaliczna niektórych wyrobów przez ich producentów.

M.P.1979.14.81 | uchwała z dnia 19 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie tworzenia i gospodarowania rezerwami funduszu płac.

M.P.1979.14.80 | uchwała z dnia 16 maja 1979 r. | Akt jednorazowy

Umowy ubezpieczenia zawierane przez państwowe jednostki organizacyjne.

M.P.1979.14.79 | uchwała z dnia 4 maja 1979 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1979.13.77 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarowania oponami trakcyjnymi przeznaczonymi do bieżnikowania.

M.P.1979.13.76 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Bliższe określenie tytułów nadawanych absolwentom wyższych szkół morskich.

M.P.1979.13.75 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z Międzynarodowej Giełdy Projektów Racjonalizatorskich w Poligrafii "SEWDRUK-79".

M.P.1979.12.74 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie zasad i trybu wprowadzania oraz oceny eksperymentów gospodarczych.

M.P.1979.12.73 | uchwała z dnia 23 kwietnia 1979 r. | Akt jednorazowy

Zasady tworzenia i działania centrów uczelniano-przemysłowych.

M.P.1979.12.72 | uchwała z dnia 30 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 54 (Radom).

M.P.1979.12.71 | uchwała z dnia 26 kwietnia 1979 r. | Akt indywidualny

Uprawnienia akademii wojskowych do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych.

M.P.1979.11.70 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc