Monitor Polski

M.P.1991.26.187

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 sierpnia 1991 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1991 r.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24, Nr 48, poz. 261 i Nr 64, poz. 389 oraz z 1990 r. Nr 71, poz. 417) ogłasza się, co następuje:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I półroczu 1991 r. wynosiło:
- w sferze budżetowej 1.695 tys. zł,
- w sferze produkcji materialnej 1.662 tys. zł.