Przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1991.33.248

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 października 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 października 1991 r.
w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1991 r.

Na podstawie art. 5 ust. 7 oraz art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1) oraz w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201 i Nr 80, poz. 350) ogłasza się, co następuje:
- przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1991 r. w stosunku do sierpnia 1991 r. wyniósł 4,3%,

- przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej (bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) we wrześniu 1991 r. wyniosło 1.843.861 zł i wzrosło w stosunku do sierpnia 1991 r. o 3,0%.