Official Gazette

Wykaz jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1979.11.69 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1979.10.66 | zarządzenie z dnia 27 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

M.P.1979.10.65 | zarządzenie z dnia 27 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie najniższych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy.

M.P.1979.10.62 | uchwała z dnia 30 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1979.9.61 | zarządzenie z dnia 12 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Kardiologii.

M.P.1979.9.58 | zarządzenie z dnia 26 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1979.9.57 | uchwała z dnia 26 marca 1979 r. | Akt nienormatywny

Koordynacja ogólnobranżowa w ogrodnictwie.

M.P.1979.8.56 | zarządzenie z dnia 2 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1979.8.55 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania podatku od wynagrodzeń.

M.P.1979.7.53 | zarządzenie z dnia 6 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.

M.P.1979.7.52 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1979 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie cen skupu liści i nasion tytoniu.

M.P.1979.7.49 | uchwała z dnia 23 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Uznanie wód mineralnych i peloidów za lecznicze.

M.P.1979.6.48 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.1979.5.44 | zarządzenie z dnia 2 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady udzielania i kontroli dotacji przedmiotowych.

M.P.1979.5.42 | zarządzenie z dnia 9 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Rozdzielnictwo wyrobów.

M.P.1979.5.41 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki pomocy Państwa dla indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników.

M.P.1979.4.39 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Usuwanie wad powstałych w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych.

M.P.1979.4.38 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

M.P.1979.4.37 | zarządzenie z dnia 5 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Tworzenie i działalność w kraju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.

M.P.1979.4.36 | uchwała z dnia 7 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Warunki wydawania pozwoleń na wykonywanie górniczych robót budowlanych.

M.P.1979.3.35 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony dla polskiej geologii", zasad i trybu jej nadawania oraz wręczania.

M.P.1979.3.34 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1979.3.32 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.

M.P.1979.3.31 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1979 r.

M.P.1979.3.30 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla polskiej geologii".

M.P.1979.3.29 | uchwała z dnia 12 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1979.3.28 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Ministra - członka Rady Ministrów.

M.P.1979.3.27 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

M.P.1979.3.26 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

M.P.1979.3.25 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Oświaty i Wychowania.

M.P.1979.3.24 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Oświaty i Wychowania.

M.P.1979.3.23 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

M.P.1979.3.22 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

M.P.1979.3.21 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1979.3.20 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1979.3.19 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1979.3.18 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1979.3.17 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 3 (Warszawa-Wola).

M.P.1979.3.16 | uchwała z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt indywidualny

Obrót zwierzętami rzeźnymi.

M.P.1979.2.15 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Specjalne kasy poborowe w państwowych biurach notarialnych i zakres czynności tych kas.

M.P.1979.2.14 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku oraz fundusze wojewódzkie turystyki i wypoczynku.

M.P.1979.2.11 | uchwała z dnia 5 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Ulgi z tytułu powiększenia pogłowia krów mlecznych.

M.P.1979.1.9 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.

M.P.1979.1.8 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2000 zł.

M.P.1979.1.7 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

M.P.1979.1.6 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Fundusz Rozwoju Telekomunikacji w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

M.P.1979.1.2 | uchwała z dnia 5 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Ceny porównywalnych wyrobów i usług przemysłowych w latach 1980-1985.

M.P.1979.1.1 | uchwała z dnia 5 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1978.39.155 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Instytutu Gospodarki Magazynowej.

M.P.1978.39.153 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1979 r.

M.P.1978.39.152 | uchwała z dnia 22 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Dotacje przedmiotowe.

M.P.1978.39.151 | uchwała z dnia 22 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Przyznanie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania stopni naukowych.

M.P.1978.39.150 | uchwała z dnia 15 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Deklaracja o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju.

M.P.1978.38.148 | uchwała z dnia 21 grudnia 1978 r. | Akt nienormatywny

Narodowy plan społeczno-gospodarczy na 1979 r.

M.P.1978.38.147 | uchwała z dnia 21 grudnia 1978 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 23 (Gliwice).

M.P.1978.38.146 | uchwała z dnia 20 grudnia 1978 r. | Akt indywidualny

Preferencyjne stawki celne.

M.P.1978.37.145 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Wykorzystanie zabytków nieruchomych na cele użytkowe.

M.P.1978.37.142 | uchwała z dnia 8 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na utrzymywanie młodych buhajów.

M.P.1978.36.140 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1978 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Drukarz" oraz szczegółowe zasady i tryb jej nadawania.

M.P.1978.36.139 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1978 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony dla ubezpieczeń społecznych" oraz zasad i trybu jej nadawania.

M.P.1978.36.138 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1978 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie sprawnej pracy transportu kolejowego i drogowego w okresie zimowym 1978/1979.

M.P.1978.36.136 | uchwała z dnia 10 listopada 1978 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Zasłużony Drukarz".

M.P.1978.36.135 | uchwała z dnia 10 listopada 1978 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla ubezpieczeń społecznych".

M.P.1978.36.134 | uchwała z dnia 10 listopada 1978 r. | Akt utracił moc