Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1991.32.235

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 października 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 7 października 1991 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1991 r.

W związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 28, poz. 162 i Nr 85, poz. 502 oraz z 1991 r. Nr 12, poz. 47) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki, bez wypłat z zysku, wynosiło we wrześniu 1991 r. 1.836.705 zł.