Wybór Trybunału Stanu.

Monitor Polski

M.P.1991.45.314

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 1991 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 grudnia 1991 r.
w sprawie wyboru Trybunału Stanu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 33b ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 8 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, dokonuje wyboru Trybunału Stanu w składzie:
1)
zastępca Przewodniczącego Trybunału:
-
Jerzy Jasiński
2)
członkowie Trybunału:
-
Olgierd Baehr
-
Andrzej Franciszek Bąkowski
-
Maciej Bednarkiewicz
-
Janusz Chmiel
-
Teresa Dębowska-Romanowska
-
Janusz Dobrosz
-
Grzegorz Jerzy Karziewicz
-
Mieczysław Korczak
-
Piotr Kryczka
-
Franciszek Marek
-
Stanisław Wawrzyniec Maurer
-
Tadeusz Mołdawa
-
Barbara Niemiec
-
Zbigniew Rokicki
-
Zofia Romaszewska
-
Franciszek Dominik Ryszka
-
Władysław Siła-Nowicki
-
Tadeusz Szymczak
-
Hanna Świda-Ziemba
-
Piotr Winczorek
-
Wiesław Woda
-
Janusz Wojciechowski
3)
zastępcy członków Trybunału:
-
Krzysztof Andrzej Góźdź-Roszkowski
-
Edward Loryś
-
Stanisław Michalkiewicz
-
Emilia Pogonowska-Jucha
-
Wiesław Zabłocki