Art. 8. - [Obowiązki wobec osoby objętej wnioskiem] - Trybunał Stanu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2122 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2019 r. do: 25 listopada 2021 r.
Art.  8.  [Obowiązki wobec osoby objętej wnioskiem]

Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesyła niezwłocznie osobie objętej wnioskiem odpis wstępnego wniosku, informując ją o prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz o innych uprawnieniach przysługujących tej osobie w postępowaniu przed Komisją.