Wykaz leków podstawowych i uzupełniających.

Monitor Polski

M.P.1991.40.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 listopada 1991 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1,
2)
wykaz leków uzupełniających, stanowiący załącznik nr 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.NazwaPostać i dawkaOpakowanie
12345
1Acebutololi hydrochloridum
BRp.1Sectraltabl. powl. 0,2 g20 tabl.
BRp.1Sectraltabl. powl. 0,4 g30 tabl.
2Acenocoumarolum
BRp.1Acenocumaroltabl. 0,004 g60 tabl.
BRp.1Sintromtabl. 0,004 g60 tabl.
BRp.1Syncumartabl. 0,004 g60 tabl.
3Acidum acetylsalicylicum
1Asprocoltabl.20 tabl.
1Calcipirynatabl. 0,5 g20 tabl.
1Polopiryna Stabl. rozp. 0,3 g20 tabl.
4Acidum e-aminocapronicum
Rp.1Acidum e-aminocapronicumproszek100 g
Rp.1Acidum e-aminocapronicumgran. 50%100 g
Rp.1Acidum e-aminocapronicumsyrop 20%100 g
5Acidum folicum
1Acidum folicumtabl. 0,005 g30 tabl.
1Acidum folicumtabl. 0,015 g30 tabl.
6Acidum oxolinicum
BRp.1Gramurintabl. 0,25 g42 kaps.
7Acidum pipemidicum
BRp.1Palinkaps. 0,2 g20 kaps.
BRp.1Pipramkaps. 0,2 g20 kaps.
8Acidum valproicum
ΔBRp.1Convulexkaps. 0,3 g100 kaps.
9Acyclovirum
BRp.1Virolexmaść do oczu 3%4,5 g
BRp.1Zoviraxmaść do oczu 3%4,5 g
10Alergeny do celów leczniczych
BRp.1Alavac S HDMinj. 9 ml3 fl
BRp.1Alavac S HDMinj. 9 ml1 fl
BRp.1Alergen pyłkowy do celów leczniczychinj. 5 ml4 fl
BRp.1Cataletinj.zestaw
BRp.1Pollinexinj.zestaw
11Aminophyllinum
BRp.Aminophyllinum prolong., retard.,draż. 0,35 g50 draż.
Euphyllinum retard.
BRp.Aminophyllinumczopek 0,36 g i 0,2 g10 czopków, 5 czopków
BRp.Aminophyllinuminj. 2,5%10 amp. 10 ml
BRp.Aminophyllinuminj. 25%10 amp. 2 ml
BRp.Aminophyllinumkrople 4,8 g/20 ml20 ml
12Allopurinolum
BRp.1Apo-allopurinoltabl. 0,1 g50 tabl.
BRp.1Burmadontabl. 0,1 g50 tabl.
BRp.1Milurittabl. 0,1 t50 tabl.
BRp.1Zylorictabl. 0,1 g50 tabl.
131Alugastrintabl. 0,34 g24 tabl.
1Alugastrinzawiesinafl. 250 ml
14Ambroxoli hydrochloridum
BRp.1Ambroxolinj. 0,015 g/2 ml10 amp.
BRp.1Lasolvan, Mucosolvaninj. 0,015 g/2 ml10 amp.
15Aminoglutetimid
BRp.1Aminoglutetimidtabl. 0,25 g50 tabl.
BRp.1Orimetentabl. 0,25 g50 tabl.
16Amiodaroni hydrochloridum
BRp.1Cordaronetabl. 0,2 g60 tabl.
BRp.1Opacordentabl. powl. 0,2 g60 tabl.
17Amitriptylinum hydrochloridum
ΔBRp.1Amitryptylinumdraż. 0,01 g60 draż.
ΔBRp.1Amitryptylinumdraż. 0,025 g60 draż.
ΔBRp.1Amitryptylinuminj. 2,5%5 amp. 2 ml
18Amoxicillinum
BRp.1Amoxilkaps. 0,25 g15 kaps.
BRp.1Amoxilsubst. sucha 1,5 g/60 ml60 ml
BRp.1Hiconcilkaps. 0,25 g15 kaps.
BRp.1Hiconcilsubst. sucha 1,5 g/60 ml60 ml
19Ascoferdraż.50 draż.
201Aqua pro injectioneinj.10 amp. 5 ml
1Aqua pro injectioneinj. 10 amp. 10 ml
21Astemizolum
BRp.1Hismanaltabl. 0,01 g20 tabl.
22Atropini sulfas
ΔARp.1Atropinum sulfuricuminj. 0,001 g/1 ml10 amp.
ΔARp.1Atropinum sulfuricuminj. 0,5 mg/1 ml10 amp.
ΔARp.1Atropinum sulfuricumkrople do oczu 1%10 ml
23Azathioprinum
BRp.1Azathioprine, Azamuntabl. 0,05 g50 tabl.
24Baclofenum
ΔBRp.1Baclofentabl. 0,01 g50 tabl.
ΔBRp.1Baclofentabl. 0,025 g50 tabl.
25Beclometasoni dipropionas
BRp.1Beclocort forteaerozol 0,05 g/10 ml200 dawek
BRp.1Beclocort mitteaerozol 0,01 g/10 ml200 dawek
26Benzyli benzoas
1Novoscabinpłyn150 g
27Benzylpenicyllinum
BRp.1Polbicyllinuminj. 400.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Polbicyllinuminj. 800.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
28Benzylpenicyllinum benzathinum
BRp.1Debecylinainj. 600.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Debecylinainj. 1.200.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
29Benzylpenicyllinum kalicum
BRp.1Penicillinum crystallisatuminj. 100.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Penicillinum crystallisatuminj. 200.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Penicillinum crystallisatuminj. 600.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Penicillinum crystallisatuminj. 1.000.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Penicillinum crystallisatuminj. 3.000.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
30Benzylpenicyllinum procainum
BRp.1Penicillinum procainicuminj. 600.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Penicillinum procainicuminj. 1.200.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Penicillinum procainicuminj. 2.400.000 j.m.5 fiol. z suchą subst.
31Betametazoni dipropionas et Natrii phosphas
BRp.1Diprophosinj. 0,007 g/1 ml1 amp.
32Betamethazoni natrii phosphas
BRp.1Celestoneinj. 0,004 g/1 ml1 amp.
33BRp.Bellapantabl. 0,25 mg20 tabl.
BRp.Bellapankrople 0,5 mg/1 ml10 g
34Bezofibratum
Rp.1Bezaliptabl. powl. 0,2 g50 tabl.
Rp.1Bezamidintabl. powl. 0,2 g50 tabl.
35BRp.1Biseptolzawiesina80 ml
BRp.1Biseptol 120tabl.20 tabl.
BRp.1Biseptol 480tabl.20 tabl.
36Bromhexini hydrochloridum
BRp.1Bisolvontabl. 0,008 g20 tabl.
BRp.1Bisolvoninj. 0,004 g/2 ml5 amp.
BRp.1Flegamintabl. 0,008 g20 tabl.
BRp.1Flegaminsyrop 0,008%120 ml
BRp.1Flegamininj. 0,004 g/2 ml5 amp.
BRp.1Flegaminkrople30 ml
37Bromocryptini mesylas
ΔBRp.1Bromergontabl. 2,5 mg30 tabl.
ΔBRp.1Bromocorntabl. 2,5 mg30 tabl.
ΔBRp.1Parlodeltabl. 2,5 mg30 tabl.
38Bupivacaini hydrochloridum
BRp.1Bupivacainum hydrochloricuminj. 0,5%10 amp. 10 ml
39Busulfanum
BRp.1Busulfantabl. 0,02 g30 tabl.
40Calcii valproas
ΔBRp.1Convulsofintabl. 0,3 g100 tabl.
41Captoprilum
BRp.1Capotentabl. 0,025 g40 tabl.
BRp.1Capotentabl. 0,05 g20 tabl.
BRp.1Tensiomintabl. 0,0125 g30 tabl.
BRp.1Tensiomintabl. 0,025 g40 tabl.
BRp.1Tensiomintabl. 0,05 g20 tabl.
BRp.1Tensiomintabl. 0,01 g20 tabl.
42Carbamazepinum
ΔBRp.1Amizepintabl. 0,2 g50 tabl.
ΔBRp.1Tegretol CR 200tabl. 0,2 g50 tabl.
43Carbidopa
BRp.1Nakomtabl.100 tabl.
BRp.1Sinemettabl.100 tabl.
44Carfecillin sodium
BRp.1Carfecillintabl. powl. 0,25 g16 tabl.
BRp.1Carfecillintabl. powl. 0,5 g16 tabl.
BRp.1Uticillintabl. powl. 0,5 g16 tabl.
45Cefuroximi axetilum
Rp.1Zinnattabl. 0,125 g10 tabl.
Rp.1Zinnatgran. 0,125 g/5 ml1 fl.
46Cetirizinum
Rp.1Zyrtectabl. 0,01 g20 tabl.
47Chinidini sulfas
BRp.1Chinidinum sulfuricumdraż. 0,2 g20 draż.
BRp.1Chinidinum sulfuricum prolongatumtabl., draż. 0,2 g60 tabl., draż.
BRp.1Kinidin Durulestabl., draż. 0,2 g60 tabl., draż.
BRp.1Kinitardtabl., draż. 0,2 g60 tabl., draż.
48Chlorambucidum
BRp.1Leukerantabl. 0,002 g20 tabl.
49Chloramphenicolum
BRp.1Detreomycynamaść 1%5 g
BRp.1Detreomycynamaść 2%5 g
50Chlormethini hydrochloridum
ARp.1Nitrogranulogeninj. 0,001 g10 amp. z suchą subst.
51Chloropropamidum
BRp.1Chlorpropamidtabl. 0,25 g60 tabl.
52Chloroquini phosphas
Rp.1Arechintabl. 0,25 g30 tabl.
53Chlorpromazini hydrochloridum
ΔBRp.1Chlorazininj. doż. 0,05 g/2 ml10 amp.
ΔBRp.1Fenactildraż. 0,01 g30 draż.
ΔBRp.1Fenactildraż. 0,025 g20 draż.
ΔBRp.1Fenactildraż. 0,1 g30 draż.
ΔBRp.1Fenactilkrople 4%10 g
ΔBRp.1Fenactilinj. dom. 0,025 g/5 ml5 amp.
ΔBRp.1Fenactilinj. doż. 0,05 g/2 ml10 amp.
ΔBRp.1Fenactildraż. 0,01 g60 draż.
ΔBRp.1Fenactildraż. 0,025 g60 draż.
ΔBRp.1Fenactildraż. 0,1 g60 draż.
54Chlorprothixenum
ΔBRp.1Chlorprothixendraż. 0,015 g50 draż.
ΔBRp.1Chlorprothixendraż. 0,05 g50 draż.
ΔBRp.1Chlorprothixeninj. 0,05 g/2 ml10 amp.
55BRp.1Cignodermmaść 0,1%40 g
BRp.1Cignodermmaść 0,5%40 g
BRp.1Cignodermmaść 1%40 g
BRp.1Cignodermmaść 2%40 g
BRp.1Cignodermsztyft 2%1 szt.
56BRp.1Cignoderminmaść30 g
57BRp.1Cignodermisalmaść30 g
58Cimetidinum
Rp.1Altramettabl. 0,2 g100 tabl.
BRp.1Altrametinj. 0,2 g/2 ml10 amp.
Rp.1Belomettabl. 0,2 g100 tabl.
BRp.1Belometinj. 0,2 g/2 ml10 amp.
Rp.1Cimetidinetabl. 0,2 g100 tabl.
BRp.1Cimetidineinj. 0,2 g/2 ml10 amp.
Rp.1Cinamettabl. 0,2 g100 tabl.
BRp.1Cinametinj. 0,2 g/2 ml10 amp.
Rp.1Histodiltabl. 0,2 g100 tabl.
BRp.1Histodilinj. 0,2 g/2 ml10 amp.
Rp.1Tagamettabl. 0,2 g100 tabl.
BRp.1Tagametinj. 0,2 g/2 ml10 amp.
59Clemastini fumaras
ΔBRp.1Clemastinumtabl. 0,001 g25 tabl.
ΔBRp.1Clemastinumsyrop 0,001 g/10 ml100 ml
ΔBRp.1Clemastinuminj. 0,002 g/2 ml5 amp.
60Clindamycini hydrochloridum
BRp.1Dalacin Ckaps. 0,15 g16 kaps.
BRp.1Dalacin Cinj. 0,3 g/2 ml10 amp.
BRp.1Klimicinkaps. 0,15 g16 kaps.
61Clomethiazoli edisylas
ΔBRp.1Hemineurintabl. 0,3 g20 tabl.
62Clonazepamum
ΔBRp.1Clonazepamumtabl. 0,002 g30 tabl.
ΔBRp.1Clonazepamumtabl. 0,5 mg30 tabl.
ΔBRp.1Rivotrilinj. 0,001 g10 amp. sucha subst. + amp. 1 ml rozp.
ΔBRp.1Rivotriltabl. 0,002 g30 tabl.
ΔBRp.1Rivotriltabl. 0,5 mg30 tabl.
63Clonidini hydrochloridum
ΔARp.1Clophelintabl. 0,075 mg50 tabl.
ΔARp.1Haemitontabl. 0,075 mg50 tabl.
ΔARp.1Iporeltabl. 0,075 mg50 tabl.
64Clotrimazolum
Rp.1Clotrimazolumtabl. dopochw. 0,1 g6 tabl.
Rp.1Clotrimazolumtabl. dopochw. 0,5 g6 szt.
Rp.1Clotrimazolumpłyn 1%15 ml
Rp.1Clotrimazolumpłyn 1% do rozpylania15 g
Rp.1Clotrimazolumkrem 1%20 g
Rp.1Clotrimazolummaść do oczu 1%3 g
Rp.1Clotrimazolumżel 1%20 g
65Cloxacilinum natrium
BRp.1Syntarpentabl. powlekane 0,25 g16 tabl.
BRp.1Syntarpentabl. powlekane 0,5 g16 tabl.
BRp.1Syntarpenzawiesina 1,5 g/60 mlflakon
BRp.1Syntarpeninj. 0,25 g5 fiol. z suchą subst.
BRp.1Syntarpeninj. 0,5 g5 fiol. z suchą subst.
66Clozapinum
ΔBRp.1Klozapoltabl. 0,1 g50 tabl.
ΔBRp.1Klozapoltabl. 0,025 g50 tabl.
ΔBRp.1Leponextabl. 0,1 g50 tabl.
ΔBRp.1Leponextabl. 0,025 g50 tabl.
67Colchici semen
ARp.1Colchicum disperttabl. 0,5 mg25 tabl.
68Colecalciferolum
BRp.1Vitaminum D3krople 15.000 j.m./1 ml10 ml
BRp.1Vitaminum D3płyn 300.000 j.m.1 kaps. do wyciskania
69Colistini sulfas
BRp.1Colistintabl. 1.500.000 j.m.16 tabl.
BRp.1Colistinkaps. 500.000 j.m.48 kaps.
70Cortisoni acetas
BRp.1Adresoninj. dom. 0,25 g/10 ml5 amp.
71Crotamitonum
Rp.1Crotamitonpłyn 10%100 g
Rp.1Crotamitonmaść 10%40 g
72Cyanocobalaminum
BRp.1Vitaminum B12inj. 20 µg/1 ml10 amp.
BRp.1Vitaminum B12inj. 50 µg/1 ml10 amp.
BRp.1Vitaminum B12inj. 100 µg/1 ml10 amp.
BRp.1Vitaminum B12inj. 1.000 µg/2 ml10 amp.
73Cyclophosphamidum
BRp.1Cyclophosphamid, Endoxandraż. 0,05 g50 draż.
BRp.1Cyclophosphamid, Endoxaninj. 0,2 g10 fiol. z suchą subst.
74Cytarabini hydrochloridum
BRp.1Alcysten, Alexaninj. 0,1 g10 fiol. z suchą subst. + amp. rozp.
BRp.1Cytosarinj. 0,1 g10 fiol. z suchą subst. + amp. rozp.
BRp.1Cytosine-Arabinosideinj. 0,1 g10 fiol. z suchą subst. + amp. rozp.
75Dacarbazinum
ARp.1Dacarbazininj. 0,2 g10 fiol. z suchą subst. + 10 amp. 20 ml rozp.
ARp.1Deticeneinj. 0,2 g10 fiol. z suchą subst. + 10 amp. 20 ml rozp.
ARp.1DTICinj. 0,2 g10 fiol. z suchą subst. + 10 amp. 20 ml rozp.
76Danazolum
Rp.1Danazolkaps. 0,2 g100 kaps.
Rp.1Danolkaps. 0,2 g100 kaps.
Rp.1Danovalkaps. 0,2 g100 kaps.
77Desmopressini acetas
BRp.1Adiuretin SDkrople do nosa5 ml
78Desoxycortoni acetas
BRp.1Desoxycortonum aceticuminj. 0,005 g/2 ml5 amp.
BRp.1Desoxycortonum aceticuminj. 0,01 g/2 ml5 amp.
79Dexamethasoni natrii phosphas
BRp.1Dexaveninj. 0,008 g/2 ml10 amp.
BRp.1Dexaveninj. 0,004 g/1 ml10 amp.
80Dexamethasonum
BRp.1Dexamethasontabl. 0,5 mg20 tabl.
BRp.1Dexamethasontabl. 0,001 g20 tabl.
BRp.1Dexamethasonzaw. do oczu 0,1%10 ml
BRp.1Dexapolcortaerozol40 g
81BRp.1Dexapolcort Naerozol40 g
82Diagnostyczne preparaty
Rp.1Acidan90 draż. + 60 draż.zestaw
Rp.1Biophan C (AG-phan)test paskowy25 pasków
Rp.1Biophan E (Albuphan)test paskowy50 pasków
Rp.1Biophan G (Glucophan)test paskowy100 pasków
Rp.1Biophan Ptest paskowy50 pasków
Rp.1Dextronal, Glucostixtest paskowy25 pasków
Rp.1Diaphan (Keto-Diastix)test paskowy50 pasków
Rp.1Glucotesttabl.20 tabl.
Rp.1Ketotestproszek10 g
Rp.1Polognosttabl. 0,5 g6 tabl.
Rp.1Testarpeninj. (1 test)1 fiol. z such. subst. + amp. rozp.
Rp.1Testarpeninj. (10 testów)1 fiol. z such. subst. + amp. rozp.
Rp.1Tropicamidumkrople do oczu 0,5%10 ml
Rp.1Tropicamidumkrople do oczu 1%10 ml
83Rp.1Diapreltabl. 0,08 g60 tabl.
84Diazepamum
ΔBRp.1Relaniumtabl. 0,002 g20 tabl.
ΔBRp.1Relaniumtabl. 0,005 g20 tabl.
ΔBRp.1Relaniumzawiesina 0,031 g/100 g100 g
85Diclofenacum natricum
BRp.1Diclofenacczopek 0,05 g10 czopków
BRp.1Diclofenacczopek 0,1 g10 czopków
BRp.1Diclofenac retardkaps. 0,1 g20 kaps.
BRp.1Felorantabl. powl. 0,025 g30 tabl.
BRp.1Feloranczopek 0,05 g10 czopków
BRp.1Feloranczopek 0,1 g10 czopków
BRp.1Majamiltabl. powl. 0,025 g30 tabl.
BRp.1Majamiltabl. powl. 0,05 g20 tabl.
BRp.1Majamil prolongatumtabl. powl. 0,1 g20 tabl.
BRp.1Revodinaczopek 0,05 g10 czopków
BRp.1Revodinatabl. powl. 0,025 g30 tabl.
BRp.1Voltarentabl. powl. 0,025 g30 tabl.
BRp.1Voltarenczopek 0,05 g10 czopków
BRp.1Voltaren SR 100draż. 0,1 g20 draż.
86Diethylstilbestroli dipropionas
BRp.1Stilboestrolumtabl. 0,25 mg30 tabl.
BRp.1Stilboestrolumtabl. 0,001 g30 tabl.
BRp.1Stilboestrolumtabl. 0,005 g20 tabl.
BRp.1Stilboestrolum dipropionicuminj. 0,0025 g/1 ml5 amp.
BRp.1Stilboestrolum dipropionicuminj. 0,01 g/1 ml5 amp.
87Digoxinum
ARp.1Digoxintabl. 0,25 mg30 tabl.
ARp.1Digoxininj. 0,5 mg/2 ml5 amp.
88Dihydralazini sulfas
BRp.1Dihydralazinumtabl. 0,025 g30 tabl.
89Dihydroergotamini mesylas
BRp.1Dihydroergotaminum methanosulfonicumkrople 0,002 g/1 ml15 g
BRp.1Dihydroergotaminum methanosulfonicumkrople 0,002 g/1 ml10 g
BRp.1Ditamininj. 0,001 g/1 ml10 amp.
901Dipolaxantabl. powl. 0,1 g50 tabl.
91Disopiramidum
BRp.1Disocorkaps. 0,1 g60 kaps.
BRp.1Palpitinkaps. 0,1 g60 kaps.
BRp.1Rythmodankaps. 0,1 g60 kaps.
BRp.1Rytmilenkaps. 0,1 g60 kaps.
92Doxepini hydrochloridum
ΔBRp.1Sinequankaps. 0,01 g30 kaps.
ΔBRp.1Sinequankaps. 0,025 g30 kaps.
ΔBRp.1Sinequaninj. 0,05 g/2 ml10 amp.
93Doxycyclini hydrochloridum
BRp.1Doxyciclinumkaps. 0,1 g10 kaps.
94Doxycyclinum
BRp.1Vibramycinsyrop 0,01 g/1 ml20 ml
95Drotaverini hydrochloridum
BRp.1NO-SPAtabl. 0,04 g20 tabl.
BRp.1NO-SPAinj. 0,04 g/2 ml5 amp.
96Enalapril maleas
BRp.1Renitec, Enaptabl. 0,01 g25 tabl.
97Epinephrini hydrotartras
ΔARp.1Adrenalinuminj. 0,001 g/1 ml10 amp.
98Epinephrinum
ΔBRp.1Isopto-Epinalkrople do oczu 1%7,5 ml
99Erythromycini cyclocarbonas
BRp.1Davercintabl. powl. 0,125 g32 tabl.
BRp.1Davercintabl. powl. 0,25 g16 tabl.
BRp.1Davercingran. do przyg. zawiesiny30 g
100Erythromycini estolas
BRp.1Erythromycinumzawiesina 1,5 g/60 ml1 fl.
BRp.1Erythromycinumtabl. powl., kaps. 0,2 g16 tabl., kaps.
101Estazolamum
ΔBRp.1Estazolamtabl. 0,002 g20 tabl.
102Estradioli benzoas
BRp.1Oestradiolum benzoicuminj. 0,005 g/2 ml5 amp.
103Estradioli valeras
BRp.1Oestradiol depotinj. 0,01 g/1 ml10 amp.
104Estramustini phosphas
BRp.1Estracytinj. 0,3 g5 fiol. + amp. 8 ml rozp.
BRp.1Estracytkaps. 0,14 g40 kaps.
105Ethionamidum
BRp.1Etionamiddraż. 0,25 g100 draż., 250 draż.
106Ethosuximidum
ΔBRp.1Emesidekaps. 0,25 g50 kaps.
ΔBRp.1Petinimidekaps. 0,25 g50 kaps.
ΔBRp.1Rontonsyrop 5%150 g
ΔBRp.1Suxinutinkaps. 0,25 g50 kaps.
ΔBRp.1Zarontinkaps. 0,25 g50 kaps.
107Etretinate
BRp.1Tigasonkaps. 0,01 g50 kaps.
BRp.1Tigasonkaps. 0,025 g30 kaps.
108Fenoteroli hydrobromidum
BRp.1Berotecaerozol15 ml
BRp.1Fenoteroltabl. 0,005 g50 tabl.
BRp.1Partusistentabl. 0,005 g50 tabl.
109Rp.1Fettamproszek200 g
110Fludrocortisoni acetas
BRp.1Cortinefftabl. 0,1 mg20 tabl.
BRp.1Cortineffmaść do oczu 0,1%3 g
111Fluorouracilum
BRp.15-Fluorouracilinj. 0,25 g/5 ml10 amp.
BRp.1Fluoroblastininj. 0,25 g/5 ml10 amp.
112Fluphenazini decanoas
ΔARp.1Mirenil prolongatuminj. 0,025 g/1 ml5 amp.
113Fluphenazini dihydrochloridum
ΔARp.1Mirenildraż. 0,25 mg60 draż.
ΔARp.1Mirenildraż. 0,001 g60 draż.
114Flutamid
Rp.1Fugereltabl. 0,25 g50 tabl.
Rp.1Fugereltabl. 0,25 g100 tabl.
115Furaginum
BRp.1Furagintabl. 0,05 g30 tabl.
116Furazolidonum
BRp.1Furazolidonzawiesina160 g
BRp.1Furazolidongranulki do przyg. zawiesiny7 g
117Furosemidum
BRp.1Furosemidumtabl. 0,04 g20 tabl.
118Rp.1Gastrolittabl.30 tabl.
1191Gealcidtabl.100 tabl.
120Gentamicini sulfas
BRp.1Garamycininj. 0,02 g/2 ml10 amp.
BRp.1Garamycininj. 0,04 g/1 ml10 amp.
BRp.1Gentamycin, Gentamicinkrople do oczu 0,3%10 ml
BRp.1Gentamycininj. 0,01 g/1 ml10 amp.
BRp.1Gentamycininj. 0,02 g/2 ml10 amp.
BRp.1Gentamycininj. 0,04 g/1 ml i 0,04 g/2 ml10 amp.
BRp.1Gentamycinmaść do oczu5 g
121Glibenclamidum
BRp.1Euclamintabl. 0,005 g60 tabl.
122BRp.1Glipolamidtabl. 0,3 g60 tabl.
123Glucagoni hydrochloridum
BRp.1Glucagoninj. 0,001 g5 fiol. z suchą subst. + amp. 1,3 ml rozp.
124Glyceryli trinitras
BRp.1Nitrocardmaść30 g
ARp.1Nitroglycerinumtabl. podjęz. 0,5 mg20 tabl.
ARp.1Nitroglycerinum prolongatumtabl. 2,6 mg40 tabl.
ARp.1Nitroglycerinum prolongatumtabl. 6,4 mg40 tabl.
ARp.1Sustonittabl. o przedł. dział. 6,5 mg25 tabl.
125Griseofulvinum
BRp.1Gricintabl. 0,125 g20 tabl.
BRp.1Griseofulvin fortetabl. 0,125 g20 tabl.
126Haloperidolum
ΔBRp.1Haloperidoltabl. 0,001 g40 tabl.
ΔBRp.1Haloperidolkrople 0,002 g/1 ml10 ml
ΔBRp.1Haloperidolinj. 0,005 g/1 ml10 amp.
1271Hemofer F prolongatumdraż.30 draż.
1281Hemorectalczopek10 czopków
1291Hemorolczopek12 czopków
130Heparinum natricum
BRp.1Heparinuminj. 25.000 j.m./5 ml1 fiol.
131Hydrochlorothiazidum
BRp.1Hydrochlorothiazidumtabl. 0,025 g20 tabl.
132Hydrocortisoni acetas
BRp.1Hydrocortisonum aceticumkrem 1%15 g
BRp.1Hydrocortisonum aceticummaść do oczu 1%3 g
BRp.1Hydrocortisonum aceticumzawiesina do oczu 1%3 ml
BRp.1Opthicor Hzawiesina do oczu 1%3 ml
133Hydrocortisoni natrii succinas
BRp.1Hydrocortisonum hemisuccinatuminj. 0,025 g/1 ml5 amp. + 5 amp. 2 ml rozp.
BRp.1Hydrocortisonum hemisuccinatuminj. 0,1 g/2 ml5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp.
BRp.1Hydrocortisonum hemisuccinatuminj. 0,5 g/2 ml5 amp. + 5 amp. 3 ml. rozp.
134Hydrocortisonum
BRp.1Hydrocortisonumtabl. 0,02 g20 tabl.
135Hydroxyprogesteroni caproas
BRp.1Kaprogestinj. 0,25 g/2 ml5 amp.
136Hydroxyzini hydrochloridum
ΔBRp.1Hydroxyzinumdraż. 0,01 g30 draż.
ΔBRp.1Hydroxyzinumdraż. 0,025 g30 draż.
ΔBRp.1Hydroxyzinumsyrop 0,2%200 g
ΔBRp.1Hydroxyzinuminj. 0,1 g/2 ml5 amp.
137Ibuprofenum
BRp.1Ibuprofendraż. 0,2 g60 draż.
BRp.1Ibuprofenzawiesina 2%100 g
BRp.1Ibuprofenczopek 0,5 g10 czopków
138Idoxuridinum
Rp.1Dendridkrople do oczu 0,1%15 ml
Rp.1Oftan idukrople do oczu 0,1%10 ml
139Imipramini hydrochloridum
ΔBRp.1Imipramindraż. 0,01 g20 draż.
ΔBRp.1Imipramindraż. 0,01 g60 draż.
ΔBRp.1Imipramindraż. 0,025 g20 draż.
ΔBRp.1Imipramindraż. 0,025 g60 draż.
ΔBRp.1Imipramininj. 0,025 g/2 ml10 amp.
ΔBRp.1Melipramindraż. 0,01 g20 draż.
ΔBRp.1Melipramindraż. 0,01 g60 draż.
ΔBRp.1Melipramindraż. 0,025 g20 draż.
ΔBRp.1Melipramindraż. 0,025 g60 draż.
ΔBRp.1Melipramininj. 0,025 g/2 ml10 amp.
140Indometacinum
BRp.1Metindoltabl. powl. 0,025 g25 tabl.
BRp.1Metindolinj. 0,06 g/2 ml10 amp.
BRp.1Metindolczopek 0,05 g10 czopków
BRp.1Metindolczopek 0,1 g10 czopków
Rp.1Metindolmaść 5%30 g
BRp.1Metindol retardtabl. 0,075 g50 tabl.
BRp.1Metindoniumpłyn20 ml
141Insulinum
BRp.1Insulinum isophanicum "ChO-B"inj. 40 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum isophanicum "ChO-B"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum isophanicum "ChO-S"inj. 40 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum isophanicum "ChO-S"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum lenteinj. 40 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum lenteinj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum lente "ChO-B"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum lente "ChO-S"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum maxirapidinj. 40 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum maxirapidinj. 80 j. m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum maxirapid "ChO-B"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum maxirapid "ChO-S"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum semilenteinj. 40 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum semilenteinj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum semilente "ChO-B"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum semilente "ChO-S"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum solutio neutralisinj. 40 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum solutio neutralisinj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum ultralenteinj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum ultralente "ChO-B"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
BRp.1Insulinum ultralente "ChO-S"inj. 80 j.m./1 mlfiol. 10 ml
142Isoniazidum
ΔBRp.1Isoniazidumtabl. 0,05 g100 tabl.
ΔBRp.1Isoniazidumtabl. 0,05 g500 tabl.
143Isosorbidi dinitras
BRp.1Cardonit prolongatumtabl. 0,04 g30 tabl.
BRp.1Cardonit prolongatumtabl. 0,06 g30 tabl.
BRp.1Cardonit prolongatumtabl. 0,08 g30 tabl.
BRp.1Cornilattabl. 0,01 g30 tabl.
BRp.1Iso-Mack retardkaps. 0,02 g30 kaps.
BRp.1Iso-Mack retardkaps. 0,04 g30 kaps.
BRp.1Iso-Mack retardkaps. 0,06 g30 kaps.
BRp.1Isodinittabl. 0,01 g30 tabl.
BRp.1Isodinit retardtabl. 0,02 g30 tabl.
BRp.1Isoket retardtabl. 0,02 g30 tabl.
BRp.1Sorbonittabl. 0,01 g30 tabl.
BRp.1Sorbonit prolongatumtabl. 0,02 g40 tabl.
BRp.1Sorbonit prolongatumtabl. 0,04 g40 tabl.
144Isosorbidi mononitras
BRp.1Mononittabl. powl. 0,01 g60 tabl.
BRp.1Mononittabl. powl. 0,02 g50 tabl.
BRp.1Mononittabl. powl. 0,04 g40 tabl.
145Kaliigluconas
Rp.1Kalium gluconicumsyrop150 ml
146Kalii chloridum
Rp.1Kaliumsyrop150 ml
Rp.1Kalium effervescensproszek12 toreb. po 5 g
147Ketotifeni hydrofumaras
ΔBRp.1Ketotifentabl. 0,001 g25 tabl.
ΔBRp.1Ketotifensyropfl. 100 ml
ΔBRp.1Pozitantabl. 0,001 g25 tabl.
ΔBRp.1Pozitangran. (do przygot. syropu)24 g
ΔBRp.1Zaditentabl. 0,001 g25 tabl.
ΔBRp.1Zaditensyrop 0,02 g/100 ml100 ml
148Rp.1Lactulosumsyrop 5 g/10 ml150 g
149Lanatosidum C
ARp.1Lanatosid Ctabl. 0,25 mg30 tabl.
150Levothyroxinum natricum
BRp.1Eltroxintabl. 50 mcg50 tabl.
BRp.1Eltroxintabl. 100 mcg50 tabl.
BRp.1L-Thyroxintabl. 100 mcg50 tabl.
BRp.1Vobenoltabl. 100 mcg50 tabl.
151Lidocaini hydrochloridum
ΔBRp.1Lignocainum hydrochloricuminj. 1%10 amp. 2 ml
ΔBRp.1Lignocainum hydrochloricuminj. 2%10 amp. 2 ml
BRp.1Lignocainum hydrochloricum typ Ażel 2%30 g
BRp.1Lignocainum hydrochloricum typ Użel 2%30 g + kaniula
152Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras
ΔBRp.1Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalinoinj. 2% + 0,0025% Noradrenalinum basic.10 amp. 2 ml
153Lidocainum
BRp.1Lidocainumaerozol 10%75 g
154Liothyroninum natricum
ARp.1Liothyronintabl. 20 mcg50 tabl.
ARp.1Triiodothyroninetabl. 20 mcg50 tabl.
155Lithii carbonas
ΔBRp.1Lithium carbonicumtabl. 0,25 g60 tabl.
156Rp.1Lofenalacproszekopak. 454 g
157Lomustinum
BRp.1Belustinetabl., kaps. 0,04 g5 tabl., kaps.
BRp.1CCNUtabl., kaps. 0,04 g5 tabl., kaps.
BRp.1Lomustinumtabl., kaps. 0,04 g5 tabl., kaps.
158Loperamidi hydrochloridum
ΔBRp.1Imodiumkaps. 0,002 g6 kaps.
159ΔBRp.1Madoparkaps. 0,125 g100 kaps.
ΔBRp.1Madoparkaps. 0,25 g100 kaps.
160Magnesii valproas
ΔBRp.1Dipromaltabl. powl. 0,2 g40 tabl.
161Lincomycini hydrochloridum
BRp.Lincomycinum hydrochl., Lincomycinkaps. 0,25 g20 kaps.
BRp.Lincomycinum hydrochl., Lincocinkaps. 0,5 g12 kaps.
BRp.Lincomycinum h/ch., Lincocin, Neloreninj. 0,6 g/2 ml10 amp., fiol.
162Mebendazolum
Rp.1Vermoxtabl. 0,1 g6 tabl.
163Medroxyprogesteroni acetas
BRp.1Depo-Proverainj. 0,15 g/3 ml5 fiol.
BRp.1Depo-Proverainj. 0,5 g/3,3 ml5 fiol.
BRp.1Depo-Provera 500inj. 0,5 g/3,3 ml5 fiol.
BRp.1Farlutalinj. 0,5 g/2,5 ml5 fiol.
BRp.1Farlutal 100tabl. 0,1 g20 tabl.
BRp.1Farlutal 500tabl. 0,5 g50 tabl.
BRp.1Farlutal Depotinj. 0,5 g/2,5 ml5 fiol.
BRp.1Proveratabl. 0,1 g20 tabl.
BRp.1Proveratabl. 0,1 g50 tabl.
BRp.1Proveratabl. 0,5 g20 tabl.
BRp.1Proveratabl. 0,5 g50 tabl.
164Menadioni natrii bisulfis
1Vitaminum Ktabl. 0,01 g20 tabl.
BRp.1Vitaminum Kinj. 0,05 g/1 ml10 amp.
BRp.1Vitaminum Kinj. 0,05 g/1 ml5 amp.
165Mercaptopurinum
BRp.1Mercaptopurintabl. 0,05 g30 tabl.
166Melphalanum
BRp.1Alkerantabl. 0,002 g25 tabl.
167Mesnum
BRp.1Mistabronpłyn do inhal. lub wlew. 0,6 g/3 ml5 amp.
BRp.1Mistabronaerozol do nosa12,5 ml
BRp.1Mucofluidaerozol do nosa12,5 ml
168Metformini hydrochloridum
BRp.1Metformintabl. 0,5 g30 tabl.
169Methotrexatum
ARp.1Methotrexate, Trexantabl. 2,5 mg30 tabl.
ARp.1Methotrexatetabl. 10 mg30 tabl.
170Methotrexatum natricum
ARp.1Methotrexate sodiuminj. 0,005 g/10 ml10 fiol. z suchą subst.
ARp.1Mathotrexate sodiuminj. 0,05 g/10 ml10 fiol. z suchą subst.
171Methoxsalenum
BRp.1Oxsoralentabl. 0,01 g50 tabl.
BRp.1Oxsoralenkaps. 0,01 g50 kaps.
BRp.1Puvalentabl. 0,015 g50 tabl.
172Methyldopum
ΔBRp.1Dopegyttabl. 0,2550 tabl.
173Methyltiouracilum
BRp.1Methylthiouracilumdraż. 0,1 g20 draż.
174Metildigoxinum
ARp.1Bemecortabl. 0,1 mg30 tabl.
ARp.1Bemecorkrople 0,6 mg/1 ml10 ml
ARp.1Bemecorinj. 0,2 mg/2 ml5 amp.
ARp.1Lanitoptabl. 0,1 mg30 tabl.
ARp.1Lanitopkrople 0,6 mg/1 ml10 ml
ARp.1Lanitopinj. 0,2 mg/2 ml5 amp.
175Metoclopramidi hydrochloridum
BRp.1Cerucaltabl. 0,01 g50 tabl.
BRp.1Cerucalinj. 0,01 g/2 ml5 amp.
BRp.1Metoclopramidumtabl. 0,01 g50 tabl.
BRp.1Metoclopramiduminj. 0,01 g/2 ml5 amp.
176Metoprololi tartras
BRp.1Beloctabl. 0,05 g30 tabl.
BRp.1Beloctabl. 0,1 g30 tabl.
BRp.1Betaloctabl. 0,05 g30 tabl.
BRp.1Betaloctabl. 0,1 g30 tabl.
BRp.1Metocardtabl. 0,05 g30 tabl.
BRp.1Metocardtabl. 0,1 g30 tabl.
BRp.1Metocard prolongatumtabl. 0,2 g30 tabl.
177Metronidazolum
Rp.1Metronidazoltabl. 0,25 g20 tabl.
Rp.1Metronidazoltabl. dopochw. 0,5 g10 tabl.
Rp.1Metronidazolczopek 0,5 g10 czopków
Rp.1Metronidazolczopek 1 g10 czopków
178Mexiletini hydrochloridum
ΔBRp.1Mexicordkaps. 0,2 g50 kaps.
ΔBRp.1Mexitilkaps. 0,2 g50 kaps.
179Mianserini hydrochloridum
ΔBRp.1Lerivontabl. powl. 0,01 g30 tabl.
ΔBRp.1Miansantabl. powl. 0,01 g30 tabl.
ΔBRp.1Tolvontabl. powl. 0,01 g30 tabl.
180Morphini hydrochloridum
ΘNRp.w1Morphinum hydrochloricuminj. 0,01 g/1 ml10 amp.
ΘNRp.w1Morphinum hydrochloricuminj. 0,02 g/1 ml10 amp.
181Naproxenum natricum
BRp.1Naprosynetabl. 0,25 g50 tabl.
BRp.1Naproxentabl. 0,25 g50 tabl.
BRp.1Naproxenczopek 0,25 g10 czopków
BRp.1Naproxenczopek 0,5 g10 czopków
182Natrii aurothiomalas
BRp.1Tauredoninj. 0,01 g/0,5 ml10 amp.
BRp.1Tauredoninj. 0,02 g/0,5 ml10 amp.
183Natrii chloridum
B1Natrium chloratuminj. 0,9%/5 ml10 amp.
B1Natrium chloratuminj. 0,9%/10 ml10 amp.
184Natrii cromoglicas
BRp.1Intalkaps. 0,02 g do inhalacji30 kaps.
BRp.1Lomusolaerozol 2%26 ml
185Natrii paraaminosalicylas
BRp.1PAS-Natriumtabl. powl. 0,5 g100 tabl., 500 tabl.
186Natrii valproas
ΔBRp.1Apilepsintabl. 0,3 g30 tabl.
ΔBRp.1Depakinetabl. 0,3 g30 tabl.
ΔBRp.1Vupralpłyn 20%30 ml
187Rp.1Nefrominproszek400 g
188Neostigmini methylsulfas
ARp.1Polstigminumtabl. 0,015 g20 tabl.
ARp.1Polstigminuminj. 0,5 mg/1 ml10 amp.
189Niclosamidum
Rp.1Yomesantabl. 0,5 g4 tabl.
190Nifedipinum
BRp.1Adalattabl. powl. 0,01 g50 tabl.
BRp.1Cordafentabl. powl. 0,01 g50 tabl.
BRp.1Cordipintabl. powl. 0,01 g50 tabl.
BRp.1Corinfardraż. 0,01 g50 draż.
BRp.1Nifecardtabl. powl. 0,01 g50 tabl.
BRp.1Nifedipinetabl. powl. 0,01 g50 tabl.
191Nifuroxazidum
Rp.1Ercefurylkaps. 0,1 g30 kaps.
Rp.1Ercefurylsyrop 4 g/90 g90 g
Rp.1Nifuroksazydzawiesina 4%90 ml
Rp.1Nifuroksazydtabl. powl. 24 tabl.
192Nitrofurantoinum
BRp.1Nitrofurantointabl. 0,1 g20 tabl.
193Rp.1Nofelan Sproszek400 g
194Rp.1Nofemixproszek350 g
195Noxiptilini hydrochloridum
ΔBRp.1Noxiptilinumtabl. powl. 0,025 g50 tabl.
196Rp.1Nutramigenproszek425 g
197Nystatinum
BRp.1Nystatynatabl. powl. 500.000 j.m.16 tabl.
BRp.1Nystatynazawiesina 2.500.000 j.m./24 ml1 fl.
BRp.1Nystatynatabl. dopochw. 100.000 j.m.10 tabl.
BRp.1Nystatynazasypka 100.000 j.m./1 g20 g
198Opipramoli hydrochloridum
ΔBRp.1Pramolandraż. 0,05 g20 draż.
199Oxazepamum
ΔBRp.1Oxazepamtabl. 0,01 g20 tabl.
200Pancreatinum
Rp.1Neo-Pancreatinumtabl. powl.30 tabl.
Rp.1Pancreatinumtabl. powl. 0,3 g30 tabl.
Rp.1Pancreatinum compositumproszek100 g
201Papaverini hydrochloridum
BRp.1Papaverinum hydrochloricuminj. 0,04 g/2 ml10 amp.
202Paracetamolum
Rp.1Acenoltabl. 0,3 g20 tabl.
203Penicillaminum
BRp.1Cupreniltabl. powl. 0,25 g30 tabl.
BRp.1Cupreniltabl. powl. 0,25 g100 tabl.
204Pentaerithritoli tetranitras
BRp.1Pentaerythritol fortetabl. 0,03 g40 tabl.
205Pentazocini hydrochloridum
ΔBRp.w.1Dolapenttabl. 0,05 g50 tabl.
ΔBRp.w.1Fortralinj. 0,03 g/1 ml10 amp.
ΔBRp.w.1Fortraltabl. 0,05 g50 tabl.
ΔBRp.w.1Pentazocinumtabl. 0,05 g50 tabl.
ΔBRp.w.1Pentazocinuminj. 0,03 g/1 ml10 amp.
206Perazini dimaleas
ΔBRp.1Pernazinumtabl. 0,1 g30 tabl.
ΔBRp.1Pernazinumtabl. 0,025 g20 tabl.
ΔBRp.1Pernazinumtabl. 0,1 g60 tabl.
ΔBRp.1Taxilandraż. 0,025 g20 draż.
ΔBRp.1Taxilandraż. 0,025 g60 draż.
207Perphenazinum
ΔBRp.1Trilafontabl. 0,008 g100 tabl.
ΔBRp.1Trilafoninj. 0,005 g/1 ml10 amp.
208Pethidini hydrochloridum
ΘNRp.w.1Dolargantabl. 0,025 g10 tabl.
ΘNRp.w.1Dolarganinj. 0,1 g/2 ml10 amp.
ΘNRp.w.1Dolcontralinj. 0,05 g/1 ml10 amp.
209Phenformini hydrochloridum
ΔBRp.1Phenformintabl. 0,015 g50 tabl.
ΔBRp.1Phenformin prolongatumdraż. 0,03 g60 draż.
210Phenobarbitalum
ΔBRp.1Luminalumtabl. 0,015 g10 tabl.
ΔBRp.1Luminalumtabl. 0,1 g10 tabl.
ΔBRp.1Luminaluminj. 0,2 g/1 ml10 amp.
ΔBRp.1Luminalum czopek 0,015 g10 czopków
211Phenobarbitalum Natricum
ΔBRp.1Luminalum Natriuminj. 0,2 g5 amp. z suchą subst.
212Phenoxymethylpenicillinum
BRp.1V-cylinazawiesina 2.400.000 j.m. 60 mlfl. 60 ml
213Phenoxymethylpenicillinum kalicum
BRp.1V-cylinatabl. 400.000 j.m.10 tabl.
214ΔBRp.1Phenydantintabl.60 tabl.
215Phenylephrini hydrochloridum
ΔBRp.1Neosynephrinekrople 10% do oczu5 ml
216ΔBRp.1Phenytoinumtabl. 0,1 g60 tabl.
217Physostigmini salicylas
ARp.1Physostigminum salicylicuminj. 0,5 mg/1 ml10 amp.
218Pilocarpini hydrochloridum
ΔBRp.1Pilocarpinum hydrochloricumkrople 2% do oczu10 ml
ΔBRp.1Pilocarpinum hydrochloricummaść 2% do oczu3 g
219Prajmalii bitartras
BRp.1Neo-Gilurytmaltabl. 0,02 g50 tabl.
220Praziquantelum
Rp.1Cesoltabl. powl. 0,15 g6 tabl.
221Prazosini hydrochloridum
BRp.1Minipresstabl. 0,001 g30 tabl.
BRp.1Minipresstabl. 0,002 g30 tabl.
BRp.1Minipresstabl. 0,005 g30 tabl.
BRp.1Polpresintabl. 0,001 g30 tabl.
BRp.1Polpresintabl. 0,002 g30 tabl.
BRp.1Polpresintabl. 0,005 g30 tabl.
BRp.1Pratsioltabl. 0,001 g30 tabl.
BRp.1Pratsioltabl. 0,002 g30 tabl.
BRp.1Pratsioltabl. 0,005 g30 tabl.
222Prednisoloni acetas
BRp.1Prednisolonum aceticumzaw. do oczu 0,5%10 g
223Prednisolonum
BRp.1Encortolontabl. 0,005 g20 tabl.
BRp.1Prednisolonumkrem 0,25%10 g
224Prednisoni acetas
BRp.1Encortontabl. 0,001 g20 tabl.
BRp.1Encortontabl. 0,005 g20 tabl.
225Pridinoli mesylas
ΔBRp.1Polmesilattabl. 0,004 g50 tabl.
226Primidonum
ΔBRp.1Mizodintabl. 0,25 g60 tabl.
227Rp.1Pro-Sobeeproszek400 g
228Procainamidi hydrochloridum
BRp.1Procainamidumtabl. 0,25 g30 tabl.
229Procaini hydrochloridum
ΔBRp.1Polocainum hydrochloricuminj. 2%10 amp. 1 ml
ΔBRp.1Polocainum hydrochloricuminj. 2%10 amp. 2 ml
ΔBRp.1Polocainum hydrochloricuminj. 4%10 amp. 2 ml
ΔBRp.1Polocainum hydrochloricuminj. 1%10 amp. 10 ml
230Procarbazini hydrochloridum
BRp.1Natulankaps 0,05 g50 kaps.
231Progesteronum
BRp.1Progesteronumtabl. podjęz. 0,05 g20 tabl.
BRp.1Progesteronuminj. 0,01 g/1 ml5 amp.
BRp.1Progesteronuminj. 0,025 g/1 ml5 amp.
232Promazini hydrochloridum
ΔBRp.1Promazindraż. 0,025 g60 draż.
ΔBRp.1Promazindraż. 0,05 g20 draż.
ΔBRp.1Promazindraż. 0,1 g20 draż.
ΔBRp.1Promazindraż. 0,1 g60 draż.
ΔBRp.1Promazindraż. 0,0560 draż.
ΔBRp.1Promazininj. 0,1 g/2 ml10 amp.
233Propafenoni hydrochloridum
BRp.1Prolekofen, Polfenontabl. powl. 0,15 g50 tabl., 60 tabl.
BRp.1Prolekofen, Polfenontabl. powl. 0,3 g50 tabl., 60 tabl.
BRp.1Rytmonormtabl. powl. 0,15 g50 tabl.
BRp.1Rytmonormtabl. powl. 0,3 g50 tabl.
234Propranololi hydrochloridum
BRp.1Propranololtabl. 0,01 g50 tabl.
BRp.1Propranololtabl. 0,04 g50 tabl.
BRp.1Propranololinj. 0,001 g/1 ml10 amp.
BRp.1Propranololinj. 0,005 g/5 ml5 amp.
BRp.1Propranolol prolongatumtabl.0,08 g20 tabl.
BRp.1Propranolol prolongatumtabl. 0,16 g20 tabl.
235Psoberanum
Rp.1Psoberantabl. 0,01 g50 tabl.
Rp.1Psoberanpłyn 0,1%1 fl. 50 ml
236Pyranteli pamoas
Rp.1Pyrantelumtabl. 0,25 g3 tabl.
Rp.1Pyrantelumzawiesina 0,05 g/1 ml15 ml
237Pyrazinamidum
BRp.1Pyrazinamidtabl. 0,5 g250 tabl.
238Pyridostigmini bromidum
BRp.1Mestinondraż. 0,06 g150 draż.
239Pyrimethaminum
BRp.1Daraprimtabl. 0,025 g30 draż.
240Ranitidini hydrochloridum
Rp.1Apo-Ranitidinetabl. powl. 0,15 g20 tabl.
Rp.1Ranigasttabl. powl. 0,15 g20 tabl.
Rp.1Ranisantabl. powl. 0,15 g20 tabl.
Rp.1Ranitaltabl. powl. 0,15 g20 tabl.
Rp.1Zantactabl. powl. 0,15 g20 tabl.
241Salazosulfapyridinum
BRp.1Gastropyrintabl. 0,5 g50 tabl.
BRp.1Salazopyrintabl. 0,5 g50 tabl.
BRp.1Sulfasalazintabl. 0,5 g50 tabl.
BRp.1Sulfasalazin ENtabl. 0,5 g50 tabl.
242Salbutamoli sulfas
BRp.1Salbutamoltabl. 0,002 g25 tabl.
BRp.1Salbutamoltabl. 0,004 g25 tabl.
BRp.1Salbutamolsyrop 0,04 g/100 ml100 ml
BRp.1Salbutamolaerozol20 ml
BRp.1Salbutamol prolongatumtabl. 0,008 g25 tabl.
243Scopolamini butylbromidum
ΔBRp.1Buscolysininj. 0,02 g/1 ml10 amp.
ΔBRp.1Scopolandraż. 0,01 g30 draż.
ΔBRp.1Scopolanczopek 0,01 g6 czopków
244Scopolamini hydrobromidum
ΘARp.1Scopolaminum hydrobromicuminj. 0,5 mg/ml10 amp.
245Selegilini hydrochloridum
BRp.1Jumextabl. 0,005 g50 tabl.
246Somatotropin
Rp.1Genotropininj. 4 j.m.fiol. z suchą subst.
Rp.1Grorminj. 2 j.m.fiol. z suchą subst.
Rp.1Grorminj. 4 j.m.fiol. z suchą subst.
Rp.1Humatropeinj. 4 j.m.fiol. z suchą subst.
Rp.1Saizeninj. 4 j.m.fiol. z suchą subst.
247Rp.1Soprominproszek250 g
248Spironolactonum
BRp.1Aldactontabl. 0,025 g20 tabl.
BRp.1Spiridontabl. 0,025 g20 tabl.
BRp.1Verospironetabl. 0,025 g20 tabl.
249Streptomycini sulfas
BRp.1Streptomycinuminj. 1 g5 fiol. z suchą subst.
250Sulfathiazolum argenteum
Rp.1Argosulfankrem 2%40 g
251Surowice i antytoksyny
Rp.1Antytoksyna gronkowcowainj. 3.000 j.a.1 fiol. 10 ml
Rp.1Antytoksyna jadu kiełbasianego jednoważna Ainj. 10.000 j.a.1 fiol. 10 ml
Rp.1Antytoksyna jadu kiełbasianego jednoważna Binj. 10.000 j.a.1 fiol. 10 ml
Rp.1Antytoksyna jadu kiełbasianego jednoważna Einj. 10.000 j.a.1 fiol. 10 ml
Rp.1Antytoksyna jadu kiełbasianego wieloważna A + B + Einj. po 5.000 j.a. A + B + E1 fiol. 10 ml
Rp.1Antytoksyna jadu żmijinj. 500 j.a.1 amp.
Rp.1Antytoksyna tężcowa bydlęcainj. 3.000 j.a.1 amp.
Rp.1Antytoksyna tężcowa końskainj. 10.000 j.a.1 amp.
Rp.1Antytoksyna tężcowa końskainj. 20.000 j.a.1 amp.
Rp.1Antytoksyna tężcowa końska liofilizowanainj. 3.000 j.a.1 fiol. z suchą subst. + amp. 2 ml rozp.
Rp.1Surowica przeciw różycy końskainj. 200 j.odp./1 ml1 amp.
Rp.1Surowica przeciw wściekliźnieinj.1 fiol. 5 ml
252Szczepionki
Rp.1Delbetexmaść8 g
Rp.1Delbetexmaść30 g
BRp.1Panodinuminj.10 amp.
BRp.1Polyvaccinum forteinj.6 amp. 1 ml
BRp.1Polyvaccinum forteinj.fiol. 10 ml
BRp.1Polyvaccinum mitekrople do nosa10 ml
BRp.1Polyvaccinum miteinj.5 amp. 1 ml
BRp.1Polyvaccinum miteinj.fiol. 10 ml
BRp.1Polyvaccinum submiteinj.3 amp. 1 ml
BRp.1Szczepionka wg Delbetainj.3 amp. 2 ml
253Szczepionki zapobiegawcze i lecznicze
Anatoksyny
Rp.1Acnevac Iinj.5 amp. 1 ml
Rp.1Acnevac IIinj.5 amp. 1 ml
Rp.1Acnevac IIIinj.5 amp. 1 ml
Rp.1Anatoksyna gronkowcowa adsorb. na wodorotlenku glinowyminj.2 amp. 1 ml
Rp.1Anatoksyna gronkowcowa adsorb. na wodorotlenku glinowyminj.2 fiol. 10 ml
Rp.1Anatoksyna tężcowa adsorb. na wodorotlenku glinowyminj.3 amp. 1 ml
Rp.1Szczepionka gronkowcowainj.2 fiol. 5 ml
Rp.1Szczepionka przeciw grypieinj.2 fiol. 10 ml
Rp.1Szczepionka przeciw wściekliźnie inaktyw. liofilizow.inj.2 fiol. z suchą subst. + 1 ml rozp.
Rp.1Szczepionka przeciwrzeżączkowa wieloważnainj.2 amp. 5 ml
Rp.1Szczepionka Pseudomonas, Pseudovacinj.2 amp. 1 ml
254Tamoxifeni citras
ΔARp.1Nolvadextabl. 0,01 g60 tabl.
ΔARp.1Tamofentabl. 0,01 g60 tabl.
ΔARp.1Zitazoniumtabl. 0,01 g60 tabl.
255Rp.1Terapinproszek350 g
256Tetracosactidum
BRp.1Cortrosyninj. 0,25 mg5 amp. z suchą subst. + amp. 2 ml rozp.
BRp.1Cortrosyn Depotinj. 0,002 g/2 ml5 fiol.
BRp.1Synactheninj. 0,25 mg/1 ml5 amp.
BRp.1Synacthen Depotinj. 0,001 g/1 ml5 amp.
257Theophyllinum
BRp.1Theo-Durtabl. 0,3 g50 tabl.
BRp.1Theophyllinum 300 prolongatumtabl. 0,3 g50 tabl.
BRp.1Theospirex retardtabl. 0,3 g50 tabl.
258Thiamazolum
BRp.1Metizoltabl. 0,005 g50 tabl.
259Thioridazini hydrochloridum
ΔBRp.1Thioridazindraż. 0,01 g30 draż.
ΔBRp.1Thioridazindraż. 0,01 g60 draż.
ΔBRp.1Thioridazindraż. 0,025 g20 draż.
ΔBRp.1Thioridazindraż. 0,025 g60 draż.
ΔBRp.1Thioridazindraż. 0,1 g20 draż.
ΔBRp.1Thioridazindraż. 0,1 g60 draż.
ΔBRp.1Thioridazin prolongatumtabl. 0,2 g20 tabl.
ΔBRp.1Thioridazin prolongatumtabl. 0,2 g60 tabl.
260BRp.1Tialorid, Moduretictabl.50 tabl.
261Timololi maleas
Rp.1Oftensinkrople do oczu 0,25%5 ml/1 fl.
Rp.1Oftensinkrople do oczu 0,5%5 ml/1 fl.
Rp.1Timoptickrople do oczu 0,25%5 ml/1 fl.
Rp.1Timoptickrople do oczu 0,5%5 ml/1 fl.
262Tioguaninum
BRp.1Lanvistabl. 0,04 g25 tabl.
263Todralazini hydrochloridum
BRp.1Binazintabl. 0,02 g30 tabl.
264Tolbutamidum
BRp.1Diabetoltabl. 0,5 g40 tabl.
265Trihexyphenidyli hydrochloridum
ΔBRp.w.1Parkopantabl. 0,002 g100 tabl.
ΔBRp.w.1Parkopantabl. 0,005 g100 tabl.
266BRp.1Vegantalgindraż.20 draż.
BRp.1Vegantalgin forteczopek5 czopków
BRp.1Vegantalgin miteczopek5 czopków
267Verapamili hydrochloridum
BRp.1Apo-Verapdraż. 0,08 g20 draż.
BRp.1Isoptindraż. 0,04 g20 draż.
BRp.1Isoptindraż. 0,08 g20 draż.
BRp.1Isoptininj. 0,005 g/2 ml10 amp.
BRp.1Staverantabl. powl. 0,08 g20 tabl.
BRp.1Staverantabl. powl. 0,12 g20 tabl.
BRp.1Staveran prolong.tabl. powl. 0,12 g20 tabl.
BRp.1Verpamilinj. 0,005 g/2 ml10 amp.
BRp.1Verpamildraż. 0,04 g20 draż.
BRp.1Verpamildraż. 0,08 g20 draż.
268Vinblastini sulfas
BRp.1Vinblastininj. 0,005 g10 fiol. z suchą subst. + amp. 5 ml rozp.
269Vincristini sulfas
BRp.1Vincristininj. 0,001 gfiol. z suchą subst. + amp. 10 ml rozp.
270BRp.1Vitaminum A + D3krople 20.000 j.m. A + 10.000 j.m. D310 ml
BRp.1Vitaminum A + D3kaps. 2.000 j.m. A + 1.000 j.m. D350 kaps.
271Xantinoli nicotinas
BRp.1Sadamininj. 0,3 g/2 ml10 amp.
BRp.1Sadamintabl. 0,15 g30 tabl.
BRp.1Sadamin prolongatumtabl. powl. 0,5 g20 tabl.
272Tocoferoli acetas
Rp.Vitaminum Ekaps. 0,1 g30 kaps.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Lp.NazwaPostać i dawkaOpakowanie
12345
1Rp.2Acespargintabl. 0,25 g30 tabl.
2Acetazolamidum
BRp.2Diuramidtabl. 0,25 g20 tabl.
3Acidum etacrynicum
BRp.2Uregyttabl. 0,05 g20 tabl.
4Acidum mefenamicum
BRp.2Mefacittabl. 0,25 g30 tabl.
5Acidum nalidixicum
Rp.2Nevigramonkaps. 0,5 g56 kaps.
62Acifunginpłyn30 ml
2Acifungin fortepłyn30 ml
7Rp.2Acudexzasypka 4 g10 saszetek
8Acyclovirum
BRp.2Virolextabl. 0,2 g25 tabl.
BRp.2Virolex, Awirolkrem 5%2 g
BRp.2Virolex, Awirolkrem 5%10 g
BRp.2Zoviraxtabl. 0,2 g25 tabl.
BRp.2Zoviraxkrem 5%2 g
BRp.2Zoviraxkrem 5%10 g
9Adiphenini hydrochloridum
BRp.2Vegantindraż. 0,075 g20 draż.
10Rp.2Aescintabl. powl. 0,2 g30 tabl.
112Aesculanczopek12 czopków
2Aesculanmaść30 g
122Alantanmaść30 g
2Alantanzasypka50 g
13Rp.2Alaxdraż.20 draż.
14Alcohol polivinylicus
Rp.2Lacrimalkrople10 ml
15Alfacalcidolum
BRp.Devisol 25krople10 ml
BRp.2Alphacalcidolumkaps. 1 mcg100 kaps.
BRp.2Alphacalcidolumkaps. 0,25 mcg100 kaps.
16BRp.2Allergasthmintabl.30 tabl.
172Alliofiltabl. powl.30 tabl.
18Allylestrenolum
BRp.2Turinaltabl. 0,005 g20 tabl.
19BRp.2Aloes extractuminj. 1 ml10 amp.
202Altradraż.20 draż.
21Aluminii hydroxydum
2Alusalproszek50 g
2Alusaltabl. 0,5 g30 tabl.
2Alusaltabl. do ssania 0,5 g30 tabl.
22Aluminii phosphas
2Aluphosproszek25 g
2Aluphostabl. 0,5 g30 tabl.
2Gelatum aluminii phosphoricipłyn250 g
23Amantadini hydrochloridum
BRp.2Viregyt Ktabl.50 tabl.
24Ambazonum
Rp.2Faringosepttabl. 0,01 g20 tabl.
25Ambenonii chloridum
BRp.2Mytelasetabl. 0,01 g100 tabl.
26BRp.2Amidochindraż.10 draż.
27Aminophenazonum
BRp.·2Pyramidonumczopek 0,1 g5 czopków
BRp.·2Pyramidonumtabl. 0,3 g10 tabl.
BRp.·2Pyramidonumtabl. 0,1 g10 tabl.
28Ampicyllinum
BRp.Ampicillininj. 0,5 g5 fiol. z suchą subst.
BRp.Ampicillininj. 0,25 g5 fiol. z suchą subst.
BRp.Ampicillintabl., kaps. 0,25 g16 tabl., kaps.
BRp.Ampicillintabl., kaps. 0,5 g16 tabl., kaps.
BRp.Ampicillinzawiesina 3 g/60 mlfl.
29Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
BRp.2Amoksiklavtabl. powl. 0,625 g16 tabl.
BRp.2Augmentintabl. 0,375 g15 szt.
BRp.2Augmentinsyrop 0,156 g/5 ml100 ml
30Antazolini hydrochloridum
ΔBRp.2Phenazolinumdraż. 0,025 g25 draż.
ΔBRp.2Phenazolinumtabl. 0,1 g20 tabl.
ΔBRp.2Phenazolinuminj. 0,1 g/2 ml10 amp.
312Antotalgin (guttae antotalgicae)krople do uszu10 g
322Arcalenmaść30 g
332Artecholinpłyn100 g
2Artecholinpłyn30 g
34BRp.·2Ascodantabl.10 tabl.
35Rp.2Aspargin, Asparxentabl.50 tabl.
36BRp.·2Astminkrople40 g
37BRp.2Atecortinzawiesina5 ml
38Atenololum
BRp.2Apo-Atenoltabl. 0,05 g50 tabl.
BRp.2Apo-Atenoltabl. 0,1 g50 tabl.
BRp.2Tenormintabl. 0,1 g50 tabl.
39Aurothioglucose
BRp.2Solganal B oleosuminj. 2%1 fiol. 5 ml
402Azucalenpłyn100 g
2Azucalenpłyn250 g
412Azulanpłyn30 g
2Azulanpłyn90 g
42Bamethani sulfas
BRp.2Bametantabl. 0,025 g30 tabl.
BRp.2Bametaninj. 0,05 g/1 ml5 amp.
43BRp.2Belladrinaltabl.20 tabl.
44BRp.2Bellergotdraż.30 draż.
BRp.2Bellergot retardtabl.20 tabl.
45BRp.2Benalpharmtabl.20 tabl.
46Bencyclani fumaras
BRp.2Halidortabl. 0,1 g50 tabl.
BRp.2Halidorinj. 0,05 g/2 ml10 amp.
47Rp.2Benzacneżel 5%30 g
Rp.2Benzacneżel 10%30 g
48Benzonalum
ΔBRp.Benzonaltabl. 0,2 g50 tabl.
49Rp.2Benzotaltabl.20 tabl.
50Benzydamini hydrochloridum
Rp.2Benalgindraż. 0,05 g20 draż.
51Rp.·2Betadrinkrople do nosa10 ml
Rp.·2Betadrinkrople do oczu10 ml
522Betasolpłyn90 g
53BRp.2Bipressintabl.30 tabl.
54Rp.2Boldalointabl.30 tabl.
Rp.2Boldine Houde a’laloinetabl.50 tabl.
55Rp.2Broncho-Vaxomkaps. 3,5 mg30 kaps.
Rp.2Broncho-Vaxomkaps. 7 mg30 kaps.
56Calcii chloridum
BRp.2Calcium chloratuminj. 10%10 amp. 10 ml
57Calcii dobesilas
BRp.2Calcium dobesilatetabl. 0,25 g30 tabl.
BRp.2Doxiumtabl. 0,25 g30 tabl.
58Calcii glubionas
BRp.2Calcium "Polfa"inj. 10%10 amp. 5 ml
BRp.2Calcium "Polfa"inj. 10%10 amp. 10 ml
59Calcii gluconas
2Calcium gluconicumtabl. 0,5 g30 tabl.
2Calcium gluconicumgran. 25%75 g
2Calcium gluconicumgran. 25%100 g
60Calcii lactogluconas
2Calciumgran.100 g
2Calciumtabl. mus.12 tabl.
2Calciumtabl. mus.20 tabl.
2Saturalproszek 4 g15 torebek
61Calcii pantothenas
2Calcium pantothenicumtabl. 0,025 g50 tabl.
2Calcium pantothenicumtabl. 0,1 g50 tabl.
622Calciumsyrop150 g
63Calcium bromolactobionas
2Brocalcingran. 40%100 g
2Brocalcinsyrop 15%125 g
642Capsigel Npłyn50 g
652Capsiplexmaść30 g
66Carbocholi chloridum
ΔRp.2Carbacholkrople do oczu 3%10 ml
ΔRp.2Isopto-Carbacholkrople do oczu 1,5%15 ml
67Carbenicillinum natricum
BRp.2Carbenicillininj. 1 gfiol.
682Carbo medicinalistabl. 0,3 g20 tabl.
69Carbocromeni hydrochloridum
Rp.2Intencordindraż. 0,075 g30 draż.
70BRp.2Cardiamid-Coffeinkrople15 ml
BRp.2Cardiamid-Coffeininj. 1 ml5 amp.
712Cardiol Ckrople40 g
72Rp.2Caridentmaść5 g
73Cefradinum
BRp.2Sefrilkaps. 0,5 g12 kaps.
BRp.2Sefrilinj. 1 g5 fiol. z suchą subst.
BRp.2Sefrilzawiesina 3 g/60 mlfl.
74Cefuroximi axetilum
Rp.2Zinnattabl. 0,25 g10 tabl.
Rp.2Zinnattabl. 0,5 g10 tabl.
752Cepankrem35 g
76BRp.2Chlorchinaldin Hmaść5 g
77Chlordiazepoxidum
ΔBRp.2Eleniumdraż. 0,005 g20 draż.
ΔBRp.2Eleniumdraż. 0,01 g20 draż.
ΔBRp.2Eleniumdraż. 0,025 g20 draż.
ΔBRp.2Eleniuminj. doż. 0,1 g5 amp. sucha subst. + 5 amp. 2 ml rozp.
ΔBRp.2Eleniuminj. dom. 0,1 g5 amp. sucha subst. + 5 amp. 10 ml rozp.
78Chlorhexidini hydrochloridum
2Sebidintabl. do ssania20 tabl.
79Chloropyramini hydrochloridum
ΔBRp.2Chloropyribenzamindraż. 0,025 g20 draż.
80Chlorquinaldolum
2Chlorchinaldintabl. do ssania 0,002 g20 tabl.
Rp.2Chlorchinaldindraż. 0,1 g20 draż.
Rp.2Chlorchinaldinmaść 3%20 g
Rp.2Chlorchinaldintabl. dopochw. 0,2 g10 tabl.
81Chlortalidonum
BRp.2Hygrotontabl. 0,1 g30 tabl.
82Chlortetracyclini hydrochloridum
Rp.2Chlorocyclinummaść 3%10 g
832Cholesolpłyn100 g
84Cholini salicylas
2Otinumkrople do uszu10 g
Rp.2Sacholsyrop 10 g/100 g150 g
2Sacholpłyn10 g
2Sacholżel10 g
852Cincolkrople do oczu10 ml
86BRp.2Cinnarizinumtabl. 0,025 g50 tabl.
87Rp.2Citrolytgran.220 g
88Clofezonum
Rp.2Clofezonumtabl. 0,2 g30 tabl.
Rp.2Clofezonumczopek 0,4 g10 czopków
Rp.2Clofezonumkaps. 0,2 g30 kaps.
Rp.2Percluzonekaps. 0,2 g30 kaps.
Rp.2Percluzonetabl. 0,2 g30 tabl.
Rp.2Percluzoneczopek 0,4 g10 czopków
89Clomifeni citras
BRp.2Clostilbegyttabl.10 tabl.
90Clopamide
2Clopamidtabl. 0,02 g20 tabl.
91Clopenthixoli dihydrochloridum
ΔBRp.2Sordinoldraż. 0,01 g100 draż.
ΔBRp.2Sordinoldraż. 0,025 g100 draż.
ΔBRp.2Sordinolinj. 1%5 amp. 1 ml
92Codeini phosphas
BRp.w.2Codeinum phosphoricumtabl. 0,02 g10 tabl.
93BRp.2Coffecorn fortedraż.12 draż.
BRp.2Coffecorn mitedraż.12 draż.
94Colestyramini chloridum
Rp.2Cholestyramineproszek500 g
95BRp.2Convafortdraż. 1 j. kocia30 draż.
962Crataegi intractumpłyn30 g
97Rp.2Cynareindraż.30 draż.
98Cynarinum
2Cynarextabl. 0,25 g30 tabl.
99Cyproheptadini hydrochloridum
ΔBRp.2Peritoltabl. 0,004 g20 tabl.
ΔBRp.2Peritolsyrop100 ml
100Dapsonum
BRp.2Dapsonetabl. 0,1 g100 tabl.
BRp.2Disulonetabl. 0,1 g100 tabl.
101Deanolum acedobenum
BRp.2Bimanoltabl. 0,025 g30 tabl.
BRp.2Bimanoltabl. 0,1 g30 tabl.
102Debrisoquini sulfas
BRp.2Tendortabl. 0,02 g50 tabl.
103Rp.2Delatarmaść50 g
104Demoxytocinum
BRp.2Sandoparttabl. podjęz. 50 j.m.10 tabl.
105Denaverini hydrochloridum
BRp.2Spasmalgoninj. 5 ml10 amp.
1062Dentoseptpłyn100 g
Rp.·2Dermaseptpłyn30 g
107Dexetimidi hydrochloridum
ΔARp.2Tremblexinj. 0,25 mg/2 ml3 amp.
108Dexpanthenolum
BRp.2D-Panthenoluminj. 0,05 g/1 ml10 amp.
BRp.2D-Panthenoluminj. 0,5 g/2 ml10 amp.
109Dextromoramidi bitartas
ΘNRp.w.2Palfiumtabl. 0,005 g20 tabl.
ΘNRp.w.2Palfiuminj. 0,005 g10 amp.
110Diclofenacum natricum
Rp.2Feloranżel 1%60 g
Rp.2Voltarenemulżel 1%50 g
111BRp.2Dicortineffmaść do oczu3 g
BRp.2Dicortineffzawiesina do oczu10 ml
112Dienestrolum
BRp.2Dienoestrolumtabl. 0,001 g30 tabl.
BRp.2Dienoestrolumtabl. 0,005 g20 tabl.
113Diethylstilbestrolum
BRp.2Stilboestrolummaść 0,1%5 g
114Dihydroergotamini tartras
ARp.2Dihydroergotaminum tartaricumtabl. 0,001 g20 tabl.
115Dihydroergotoxini esylas
ARp.2Dihydroergotoxinum aethanosulfonicumtabl. podjęz. 0,25 mg30 tabl.
ARp.2Dihydroergotoxinum aethanosulfonicumkrople 0,001 g/1 ml15 g
116Dihydroergotoxini mesylas
ARp.2DH-Ergotoxininj. 0,3 mg/1 ml5 amp.
117Dihydrotachysterolum
BRp.2AT 10krople 0,1%15 ml
BRp.2Tachystinkrople 0,1%15 ml, 20 ml
118Diltiazemi hydrochloridum
BRp.2Diltiazemkaps. 0,1 g40 kaps.
BRp.2Dilzemtabl. 0,06 g100 tabl.
119Dimazoli dihydrochloridum
2Mycotolpłyn50 g
2Mycotolzasypka30 g
120Dimenhydrinatum
ΔBRp.2Aviomarininj. 0,05 g/1 ml5 amp.
121Dimeticonum
Rp.2Espumisangranulat100 g
Rp.2Espumisankaps. 0,04 g100 kaps.
122Diphenhydramini hydrochloridum
ΔBRp.2Benzhydraminum hydrochloricumtabl. 0,05 g20 tabl.
ΔBRp.2Benzhydraminum hydrochloricumsyrop 0,25 g/125 g125 g
123Diprophyllinum
BRp.2Diprophyllinumtabl. 0,2 g60 tabl.
BRp.2Diprophyllinuminj. doż. 0,25 g/10 ml10 amp.
BRp.2Diprophyllinumczopek 0,2 g5 czopków
BRp.2Diprophyllinumczopek 0,4 g10 czopków
BRp.2Diprophyllinum prolongatumtabl. 0,25 g20 tabl.
BRp.2Diprophyllinum prolongatumtabl. 0,45 g20 tabl.
124BRp.2Distreptazatabl.20 tabl.
BRp.2Distreptazainj.1 fiol. 20 ml
BRp.2Distreptazaczopek6 czopków
125Disulfiramum
ΔBRp.2Anticoltabl. 0,5 g30 tabl.
1262Effervit-Calciumproszek15 torebek
127Rp.2Emphysaltabl.20 tabl.
Rp.2Emphysalpłyn100 g
128Ephedrini hydrochloridum
ΔBRp.·2Ephedrinum hydrochloricumtabl. 0,025 g10 tabl.
ΔBRp.2Ephedrinum hydrochloricuminj. 0,025 g/1 ml10 amp.
129Ergotamini tartras
BRp.2Ergotaminum tartaricumdraż. 0,001 g20 draż.
130Erythromycini cyclocarbonas
Rp.2Davercinmaść 1%20 g
Rp.2Davercinroztwór 2,5%30 ml
131Etamsylatum
ΔBRp.2Cyclonaminetabl. 0,25 g30 tabl.
ΔBRp.2Cyclonamineinj. 0,25 g/2 ml5 amp.
132Ethisteronum
BRp.2Ethisterontabl. podjęz. 0,025 g20 tabl.
133BRp.2Eucardintabl.20 tabl.
1342Falvitdraż.30 draż.
135BRp.2Fenbufentabl. 0,3 g30 tabl.
136Fenofibratum
Rp.2Lipanthylkaps. 0,1 g50 kaps.
137BRp.2Fenquil Pdraż.50 draż.
138Ferrosi chloridum
2Hemoferkrople10 ml
139Ferrosi fumaras
BRp.2Ferrum Hausmanninj. dom. 0,1 g/2 ml10 amp.
BRp.2Ferrum Hausmanninj. doż. 0,1 g/5 ml10 amp.
BRp.2Ferrum Lekinj. dom. 0,1 g/2 ml10 amp.
BRp.2Ferrum Lekinj. doż. 0,1 g/5 ml10 amp.
BRp.2Jactoferinj. dom. 0,1 g/2 ml10 amp.
140Ferrosi sulfas
Rp.2Hemofer prolongatumdraż.30 draż.
Rp.2Resoferandraż.30 draż.
1412Fitolizynapasta100 g
1422Fitovenpasta100 g
143BRp.2Flucinar Nmaść15 g
BRp.2Flucinar Nkrem15 g
144Fluconazolum
Rp.2Diflucankaps. 0,05 g14 kaps.
Rp.2Diflucansyrop 5 mg/1 mlfl. 150 ml
145Flucytosinum
BRp.2Ancotiltabl. 0,5 g100 tabl.
146Flumetasoni pivalas
BRp.2Lorindenlotio (mleczko)15 ml
147Fluocinoloni acetonidum
BRp.2Flucinarmaść15 g
BRp.2Flucinarżel15 g
148Flunisolidum
Rp.Syntarisaerozol 0,25 mg/1 ml20 ml
149Fosfestrolum dinatricum
BRp.2Fostrolintabl. 0,1 g20 tabl.
BRp.2Fostrolininj. 0,25 g/5 ml10 amp.
150Gapicomini citras
BRp.2Bicordintabl. 12,5 mg50 tabl.
151BRp.·2Gardantabl.10 tabl.
BRp.·2Gardan Ptabl.10 tabl.
1522Gastrintabl.20 tabl.
1532Gastrotabl.20 tabl.
154Gemfibrozilum
Rp.2Gevilontabl. 0,45 g30 tabl.
155BRp.2Gestigentabl.21 tabl.
156Glucosum
BRp.2Glucosuminj. 10%10 amp. 10 ml
BRp.2Glucosuminj. 20%10 amp. 10 ml
BRp.2Glucosuminj. 40%10 amp. 10 ml
BRp.2Glucosuminj. 40%5 amp. 50 ml
BRp.2Glucosuminj. 66%10 amp. 10 ml
157Gonadotrophinum chorionicum
BRp.2Biogonadylinj. 500 j.m.5 amp. sucha subst. + 5 amp. rozp.
BRp.2Biogonadylinj. 2.000 j.m.5 amp. sucha subst. + 5 amp. rozp.
158Guaifenesinum
2Guajazylsyrop150 g
2Guajazylsyrop200 g
1592Guttae cardiacaekrople30 g
1602Guttae stomachicae Tkrople25 g
2Guttae stomachicae Tkrople35 g
2Guttae stomachicae Tkrople100 g
161Rp.2Gynalgintabl. dopochw.10 tabl.
1622Hemorigenpłyn100 g
163Heparinum natricum
BRp.2Heparinumkrem 30.000 j.m.20 g
164Rp.2Heparegentabl. 100 mg30 tabl.
165Heptaminoli hydrochloridum
BRp.2Heptaminoltabl. 0,15 g60 tabl.
1662Herbogastrinpłyn90 g
1672Herbolenbalsam50 g
168Rp.2Humana 0 (mleko humanizowane)proszek350 g
169Rp.2Humana z MCT (mleko humanizowane)proszek350 g
170BRp.2Hydacorndraż.25 draż.
171Hydrocortisoni acetas
BRp.2Hydrocortisonum aceticuminj. 0,125 g/5 ml10 fiol.
172Hydrocortisoni butiras
BRp.2Laticortmaść 0,1%15 g
BRp.2Laticortkrem 0,1%15 g
BRp.2Laticortlotio 0,1%20 g
BRp.2Laticort CHkrem15 g
BRp.2Laticort CHmaść15 g
173Hymecromonum
Rp.2Cholestiltabl. 0,2 g50 tabl.
1742Hyperici intractumpłyn30 g
2Hyperici succuspłyn100 g
2Hyperici tincturapłyn100 g
175Inosinum
Rp.2Groprinosinetabl. 0,5 g50 tabl.
Rp.2Isoprinosinetabl. 0,5 g50 tabl.
176BRp.2Isalgintabl.10 tabl.
177Rp.2Isochindraż.10 draż.
178Isosorbidi dinitras
BRp.2Aerosonitaerosol12 ml
179Kalii chloridum
Rp.2Kalipoz prolongatumtabl. 0,75 g30 tabl.
180Kalii guajacolosulfonas
2Kalium guajacolosulfonicumtabl. 0,5 g10 tabl.
181Rp.2Kelastminpłyn40 g
182Rp.2Kelicardinapłyn40 g
183Ketoconazolum
BRp.2Nizoraltabl. 0,2 g10 tabl.
BRp.2Oronozoltabl. 0,2 g10 tabl.
184Ketoprofen
BRp.2Profenidkaps. 0,05 g24 kaps.
BRp.2Profenidinj. 0,1 g/2 ml5 amp.
BRp.2Profenid prolongatumtabl. powl. 0,2 g14 tabl.
185Rp.2Lactobifproszek10 amp.
1862Lactovaginalgałka dopochw.10 gałek
187Rp.2Lakcidproszek10 amp.
Rp.2Lakcid forteproszek10 fiol.
188BRp.2Laticort-CHkrem15 g
BRp.2Laticort-CHmaść15 g
189Levamisoli hydrochloridum
BRp.2Decaristabl. 0,15 g1 tabl.
190Levamepromazini hydromaleas
ΔBRp.2Tisercindraż. 0,025 g50 draż.
ΔBRp.2Tisercininj. 0,025 g/1 ml10 amp.
191Levorphanoli tartras
ΘNRp.w.2Dromorantabl. 0,0015 g10 tabl.
ΘNRp.w.2Dromoraninj. 0,002 g/1 ml10 amp.
192Lorazepamum
ΔRp.2Lorafendraż. 0,001 g25 draż.
ΔRp.2Lorafendraż. 0,0025 g25 draż.
193BRp.2Lorinden Amaść15 g
194BRp.2Lorinden Cmaść15 g
BRp.2Lorinden Ckrem15 g
195BRp.2Lorinden Nkrem15 g
196BRp.2Lorinden Tmaść15 g
197ΔBRp.2Lumidrinaltabl.20 tabl.
198Lynestrenolum
BRp.2Endometriltabl. 0,005 g30 tabl.
BRp.2Orgametriltabl. 0,005 g30 tabl.
199Magnesii Trisilicas
2Magnosiltabl. 0,5 g20 tabl.
2Magnosiltabl. do ssania20 tabl.
200Rp.2Magnesio-Bismuthintabl.20 tabl.
201BRp.2Mecortolon Nmaść10 g
BRp.2Mecortolon Nkrem10 g
202BRp.2Mecortolon Tmaść10 g
203Medazepamum
ΔBRp.2Rudoteltabl. 0,01 g50 tabl.
204Metholi valerianas
2Mentovalkrople5 g
2Validoltabl. 0,06 g10 tabl.
205Rp.2Mespefantabl.50 tabl.
206Mestranolum
BRp.2Mestranoltabl. 0,1 mg21 tabl.
207Metamizolum natricum
BRp.·2Analgintabl. 0,5 g10 tabl.
BRp.·2Dipyrontabl. 0,5 g10 tabl.
BRp.·2Pyralginumtabl. 0,5 g10 tabl.
BRp.2Pyralginuminj. 1 g/2 ml5 amp.
BRp.2Pyralginuminj. 2,5 g/5 ml5 amp.
BRp.2Pyralginumczopek 0,75 g10 czopków
208Metandienonum
BRp.2Metanaboltabl. 0,001 g20 tabl.
BRp.2Metanaboltabl. 0,005 g20 tabl.
BRp.2Metanabolkrem 0,5%10 g
209Methenamini mandelas
BRp.2Mandelaminetabl. 0,5 g50 tabl.
210Methocarbamolum
Rp.2Methocarbanoltabl. 0,5 g50 tabl.
211Methylprednisoloni acetas
BRp.2Depo-Medrol, Metypredinj. 0,04 g/1 ml1 fiol.
212Methyltestosteronum
BRp.2Mesterontabl. podjęz. 0,01 g20 tabl.
213Rp.2Mibalinkrople do oczu10 ml
214ΔBRp.2Milocardinkrople15 g
215Molsidominum
BRp.2Corvatontabl. 0,002 g30 tabl.
BRp.2Molsidominatabl. 0,004 g30 tabl.
BRp.2Molsidominatabl. 0,002 g30 tabl.
216BRp.2Monacordaerozol35 g
2172Mucositmaść30 g
2182Mycochlorinpłyn80 g
219BRp.2Mycosolonmaść15 g
2202Mykoderminapłyn50 g
2Mykoderminazasypka15 g
2212Mykodermina Mmaść30 g
222Nadololum
BRp.2Corgardtabl. 0,08 g28 tabl.
223Naftidrofuryli dioxalas
BRp.2Dusodrildraż. 0,05 g20 draż.
BRp.2Dusodrildraż. 0,05 g60 draż.
224Natamycin
BRp.2Pimafucindraż. 0,1 g20 draż.
BRp.2Pimafucinkrople 2,5%20 ml
BRp.2Pimafucintabl. dopochw. 0,025 g20 tabl.
225Natrii fluoridum
ARp.2Fluossendraż. 0,015 g30 draż.
ARp.2Natrium fluoratumtabl. 0,5 mg50 tabl.
ARp.2Natrium fluoratumtabl. do ssania 0,001 g20 tabl.
226Natrii thiosulfas
BRp.2Natrium thiosulfuricuminj. 10%10 amp. 10 ml
BRp.2Natrium thiosulfuricuminj. 30%5 amp. 50 ml
2272Neo-Aesculanżel30 g
2282Neocapsidermmaść30 g
2292Neocardinakrople40 g
230Neomycini sulfas
BRp.2Neomycinumaerozol75 g
BRp.2Neomycinummaść 0,5% do oczu3 g
2312Neospasminapłyn150 g
2322Nervosolkrople35 g
233Nicametati citras
Rp.2Provasandraż. 0,05 g30 draż.
234Nicergolinum
BRp.2Adavindraż. 0,01 g50 draż.
BRp.2Sermiondraż. 0,01 g50 draż.
235Nicethamidum
2Cardiamidumkrople 0,25 g/1 ml15 ml
BRp.2Cardiamiduminj. 0,375 g/1,5 ml10 amp.
BRp.2Cardiamiduminj. 1,25 g/5 ml5 amp.
236Nicofuranosum
Rp.2Cardilandraż. 0,25 g30 draż.
237Nicotinamidum
2Vitaminum PPtabl. 0,05 g20 tabl.
2Vitaminum PPtabl. 0,2 g20 tabl.
BRp.2Vitaminum PPinj. 0,1 g/2 ml5 amp.
238Nicotinyl tartas
BRp.2Nicotoltabl. 0,025 g20 tabl.
239Nicotinylmethylamidum
2Cholamidtabl. 0,5 g30 tabl.
240Nitrazepamum
ΔBRp.2Nitrazepamtabl. 0,005 g20 tabl.
241Nitrendipinum
BRp.2Nitrendipinatabl. 0,01 g30 tabl.
BRp.2Nitrendipinatabl. 0,02 g30 tabl.
242Nitrofuralum
2Nitrofurazontabl. do ssania 0,005 g20 tabl.
2Nitrofurazonmaść 0,2%25 g
2Nitrofurazonzasypka 0,2%12 g
243Norethisteroni acetas
Rp.2Norethisterontabl. 0,005 g20 tabl.
244ΔBRp.2Normatens, Brinerdindraż.20 draż.
245Rp.Oestro-Feminal, Presomenkaps. 1,25 mg20 kaps.
246Ofloxacin
BRp.2Tarividtabl. 0,2 g10 tabl.
247Orciprenalini sulfas
BRp.2Astmopenttabl. 0,02 g20 tabl.
BRp.2Astmopentaerozol 0,3 g/20 ml20 ml
248Osalmidum
Rp.2Bilocoldraż. 0,25 g30 draż.
249Oxeladini citras
BRp.2Oxeladintabl. powl. 0,01 g30 tabl.
BRp.2Oxeladin tabl. powl. 0,02 gtabl. powl. 0,02 g30 tabl.
BRp.2Oxeladinsyrop 0,16 g/10 g150 g
250Oxprenololi hydrochloridum
BRp.2Coretaltabl. 0,02 g50 tabl.
BRp.2Trasicortabl. 0,02 g50 tabl.
251Oxycodoni hydrochloridum
ΘNRp.w.2Eucodaluminj. 0,01 g/1 ml10 amp.
252Rp.2Oxycortaerozol75 g
Rp.2Oxycortmaść10 g
Rp.2Oxycort Amaść3 g
253Oxyphenonii bromidum
BRp.2Spasmophentabl. 0,005 g30 tabl.
BRp.2Spasmophen duplexdraż. 0,01 g20 draż.
254ΔBRp.·2Pabialgintabl. 0,25 g10 tabl.
ΔBRp.2Pabialgininj. 2 ml5 amp.
ΔBRp.·2Pabialginczopek 0,25 g10 czopków
ΔBRp.2Pabialginczopek 0,5 g10 czopków
ΔBRp.·2Pabialgin Ptabl.10 tabl.
255Rp.2Paracetamolsyrop 2,4%120 ml
Rp.2Paracetamolczopek 0,25 g10 czopków
Rp.2Paracetamolczopek 0,5 g10 czopków
2562Passispasminpłyn120 g
2Passispasminpłyn150 g
2572Pasta Zinci20 g
2582Pectosolpłyn30 g
259Pefloxacini mesylas
BRp.2Abaktaltabl. powl. 0,4 g10 tabl.
BRp.2Peflacinetabl. powl. 0,4 g10 tabl.
BRp.2Pefloksacynatabl. powl. 0,4 g10 tabl.
260BRp.2Pentaerythritol compositumtabl.20 tabl.
261Pentoxifyllinum
BRp.2Agapurindraż. 0,1 g60 draż.
BRp.2Agapurin retardtabl. 0,4 g20 tabl.
BRp.2Polfilintabl. powl. 0,1 g20 tabl.
BRp.2Polfilintabl. powl. 0,1 g60 tabl.
BRp.2Polfilintabl. powl. 0,4 g20 tabl.
BRp.2Polfilintabl. powl. 0,4 g60 tabl.
BRp.2Trentalinj. 0,1 g/5 ml5 amp.
BRp.2Trentaldraż. 0,1 g60 draż.
BRp.2Trentaltabl. 0,4 g20 tabl.
262Phenazopyridini hydrochloridum
BRp.2Nefreciltabl. 0,1 g20 tabl.
263Pheneturidum
ΔBRp.2Pheneturidtabl. 0,2 g60 tabl.
264Phenylbutazonum
BRp.2Butapirazoldraż. 0,2 g20 draż.
BRp.2Butapirazolinj. 20%5 amp. 3 ml
BRp.2Butapirazolczopek 0,25 g5 czopków
Rp.2Butapirazolmaść 5%30 g
265Pilocarpini hydrochloridum
ΔARp.2Pilocarpinum hydrochloricuminj. 0,01/1 ml10 amp.
266BRp.2Pimafucortlotio20 ml
BRp.2Pimafucortmaść15 g
267Pimozidum
ΔBRp.2Oraptabl. 0,001 g50 tabl.
ΔBRp.2Oraptabl. 0,004 g20 tabl.
268Pindololum
BRp.2Viskentabl. 0,005 g30 tabl.
2692Pini sirupus compositumsyrop150 g
2Pini sirupus compositumsyrop125 g
270Piracetamum
Rp.2Nootropilkaps. 0,4 g60 kaps.
Rp.2Nootropiltabl. powl. 0,4 g60 tabl.
Rp.2Piracetamkaps. 0,4 g60 kaps.
Rp.2Piracetamtabl. powl. 0,4 g60 tabl.
271Pirenzepini hydrochloridum
BRp.2Gastrozepintabl. 0,025 g20 tabl.
BRp.2Pirengasttabl. 0,025 g20 tabl.
BRp.2Pirengasttabl. 0,025 g60 tabl.
BRp.2Pirengasttabl. 0,05 g20 tabl.
BRp.2Pirengasttabl. 0,05 g60 tabl.
272Piroxicamum
BRp.2Feldenekaps. 0,01 g20 kaps.
BRp.2Feldenekaps. 0,02 g20 kaps.
BRp.2Feldeneczopek 0,02 g10 czopków
BRp.2Piroxicamtabl. powl. 0,01 g20 tabl.
BRp.2Piroxicamtabl. powl. 0,02 g20 tabl.
BRp.2Piroxicamczopek 0,01 g10 czopków
BRp.2Piroxicamczopek 0,02 g10 czopków
273Pizotifenum
BRp.2Polomigrantabl. 0,5 g30 tabl.
2742Polfungicidpłyn10 ml
275Rp.2Polseptolglobulki5 szt.
Rp.2Polseptolmaść20 g
276Rp.2Portagenproszek425 g
277Prednisoloni pivalas
BRp.2Mecortolonkrem 0,5%10 g
278Pridinoli hydrochloridum
ΔBRp.2Pridinoltabl. 0,005 g50 tabl.
2792Proacidtabl.30 tabl.
280BRp.2Proasthmintabl.30 tabl.
281Probenecidum
BRp.2Benemidtabl. 0,5 g20 tabl.
282Prochlorperazini dimaleas
ΔBRp.2Chloropernazinumtabl. 0,01 g20 tabl.
283Promethazini hydrochloridum
ΔBRp.2Diphergandraż. 0,01 g20 draż.
ΔBRp.2Diphergandraż. 0,01 g60 draż.
ΔBRp.2Diphergandraż. 0,025 g20 draż.
ΔBRp.2Diphergandraż. 0,025 g60 draż.
ΔBRp.2Diphergansyrop150 g
ΔBRp.2Dipherganinj. 0,05 g/2 ml10 amp.
284BRp.2Propranitrattabl.30 tabl.
285Propyphenazonum
BRp.2Propyphenazonumczopek 0,1 g5 czopków
BRp.2Propyphenazonumczopek 0,3 g5 czopków
286Proscillaridinum
ARp.2Proscillaridintabl. 0,25 mg30 tabl.
ARp.2Talusindraż. 0,25 mg30 draż.
287Proxibarbalum
BRp.2Ipronaltabl. 0,05 g30 tabl.
288Rp.2Psorisanmaść 5%50 g
Rp.2Psorisanmaść 10%50 g
Rp.2Psorisanmaść 20%50 g
289Pyritinoli hydrochloridum
Rp.2Enerboldraż. 0,1 g50 draż.
Rp.2Enerbolzawiesinafl. 200 ml
Rp.2Enerbol fortetabl. powl. 0,2 g50 tabl.
290ΔBRp.2Raudiazintabl.30 tabl.
291ΔBRp.2Reasectabl.20 tabl.
292Reserpinum
ΔBRp.2Raupasiltabl. 0,1 mg50 tabl.
ΔBRp.2Raupasiltabl. 0,25 mg30 tabl.
ΔBRp.2Raupasiltabl. 0,001 g30 tabl.
293ΔBRp.2Retiazidtabl.50 tabl.
ΔBRp.2Ratiazid fortetabl.50 tabl.
294Retinoli palmitas
Rp.2Vitaminum Akaps. 12.000 j.m.50 kaps.
Rp.2Vitaminum Apłyn 50.000 j.m./1 ml10 ml
2952Rhinophenazolkrople do nosa10 ml
2Rhinophenazolkrople do oczu10 ml 5 poj. 2 ml
296BRp.2Rigevidontabl.21 tabl.
297Rimazolii metilsulfas
BRp.2Probontabl. 0,3 g10 tabl.
298Roxithromycin
Rp.2Rulidtabl. 0,15 g10 tabl.
299Rubia tinctoria
2Rubinextabl. 0,3 g30 tabl.
2Rubiolizynapasta100 g
3002Salviae tincturapłyn100 g
3012Sanofilaerozol50 g
302ΔBRp.2Scopolan compositumdraż.20 draż.
3032Scorbolamiddraż.20 draż.
3042Seborenpłyn180 g
3052Sirupus Kalii guajacolosulfonicisyrop125 g
306ΔBRp.2Spasmobamattabl.20 tabl.
307BRp.2Spasticolczopek6 czopków
308Spiramycin
BRp.2Rovamycinetabl. 0,5 g16 tabl.
309Rp.2Spongostan Specialgąbka żelatyn. (5x7x0,1 cm)20 szt.
Rp.2Spongostan Standardgąbka żelatyn. (5x7x1 cm)2 szt.
310Sucralfatum
Rp.2Ventertabl. 1 g50 tabl.
311Sulfacarbamidum
BRp.2Ureniltabl. 0,5 g20 tabl.
312Sulfacetamidum natricum
Rp.2Sulfacetamidum 10% H-E-Ckrople do oczu 10%10 ml
Rp.2Sulfacetamidum natriumkrople do oczu 10%12 minimsów 0,5 ml
313Sulfadiazinum argenteum
Rp.2Dermazinkrem50 g
314Sulfadicramidum
Rp.2Irgamidmaść do oczu 15%5 g
315Sulfafurazolum
BRp.2Amidoxaltabl. 0,5 g20 tabl.
BRp.2Amidoxalzawiesina100 g
316BRp.2Sulfaguanidinumtabl. 0,5 g20 tabl.
317Rp.2Sulfanizolonzawiesina do oczu10 ml
318Rp.2Sulfarinolkrople do nosa20 ml
319Sulpiridum
ΔBRp.2Eglonylkaps. 0,05 g30 kaps.
ΔBRp.2Eglonyltabl. 0,2 g12 tabl.
ΔBRp.2Eglonylinj. 0,1 g/2 ml6 amp.
ΔBRp.2Meresakaps. 0,05 g30 kaps.
ΔBRp.2Meresatabl. 0,2 g12 tabl.
ΔBRp.2Meresainj. 0,1 g/2 ml6 amp.
ΔBRp.2Sulpiridkaps. 0,05 g30 kaps.
ΔBRp.2Sulpiridtabl. 0,2 g12 tabl.
ΔBRp.2Sulpiridinj. 0,1 g/2 ml6 amp.
ΔBRp.2Sulpirylinj. 0,1 g/2 ml6 amp.
3212Suppositoria antihaemorrhoidaliaczopek6 czopków
3222Suppositoria glyceroliczopek10 czopków
3232Tabletki przeciw grypietabl.10 tabl.
3242Tabulettae laxantestabl.20 tabl.
325Tannini albuminas
2Tanninum albuminatumtabl. 0,5 g20 tabl.
3262Taraxaci succuspłyn100 g
327Temazepamum
ΔBRp.2Signopamtabl. 0,01 g20 tabl.
3282Terpicholkrople10 g
2Terpicholkaps. 0,125 g60 kaps.
329Testosteroni enanthas
BRp.2Testosteronum prolongatuminj. 0,1 g/1 ml5 amp.
330Testosteroni propionas
BRp.2Testosteronum propionicuminj. 0,01 g/1 ml5 amp.
BRp.2Testosteronum propionicuminj. 0,025 g/1 ml5 amp.
331Testosteronum
BRp.2Omnadren 250inj. 1 ml1 amp.
332BRp.2Theopaverintabl.20 tabl.
333Thiethylperazini maleas
ΔBRp.2Torecandraż. 6,5 mg20 draż.
ΔBRp.2Torecanczopek 6,5 mg6 czopków
334BRp.2Thiocodintabl.10 tabl.
335Thrombinum
Rp.2Gastrotrombinaproszek 10.000 j.m.5 dawek
Rp.2Trombinasubst. 400 j.m.5 amp. z suchą subst. + 5 amp. 5 ml
336Tinidazolum
Rp.2Fasigintabl. 0,5 g4 tabl.
Rp.2Tinidazolumtabl. 0,5 g4 tabl.
337Tioconazolum
Rp.2Gyno-Trosydglobulki 0,3 g1 globulka
Rp.2Gyno-Trosydmaść 6,5%4,62 g
338Tioxolonum
2Acnosanpłyn80 g
339Tobramycini sulfas
BRp.2Brulamycininj. 0,08 g/2 ml10 amp.
BRp.2Obracininj. 0,08 g/2 ml10 amp.
340ΔBRp.2Tolarginczopek10 czopków
341Tolazolini hydrochloridum
BRp.2Pridazoltabl. 0,025 g30 tabl.
BRp.2Pridazolkrople 10% do oczu10 ml
342Tolperisoni hydrochloridum
BRp.2Mydocalmdraż. 0,05 g30 draż.
BRp.2Mydocalminj. 0,1 g/1 ml10 amp.
343Tramadoli hydrochloridum
ΔBRp.2Tramalkaps. 0,05 g20 kaps.
ΔBRp.2Tramalinj. 0,05 g/1 ml5 amp.
ΔBRp.2Tramalinj. 0,1 g/2 ml5 amp.
ΔBRp.2Trodonkaps. 0,05 g20 kaps.
ΔBRp.2Trodoninj. 0,05 g/1 ml5 amp.
ΔBRp.2Trodoninj. 0,1 g/2 ml5 amp.
ΔBRp.2Trodon, Tramalkrople 0,1 g/1 ml10 ml
ΔBRp.2Trodon, Tramalczopek 0,1 g5 czopków
344Triamcinoloni acetonidum
BRp.2Polcortolonkrem 0,1%15 g
BRp.2Polcortolonmaść 0,1%15 g
BRp.2Polcortolon 10inj. 0,01 g/1 ml5 fiol.
BRp.2Porcortolon 200inj. 0,2 g/5 ml1 fiol.
BRp.2Polcortolon 40inj. 0,04 g/1 ml5 fiol.
345Triamcinolonum
BRp.2Polcortolontabl. 0,001 g20 tabl.
BRp.2Polcortolontabl. 0,004 g20 tabl.
346Trifluoperazini dihydrochloridum
ΔBRp.2Apo-Trifluoperazinetabl. powl. 0,005 g50 tabl.
ΔBRp.2Apo-Trifluoperazinetabl. powl. 0,01 g20 tabl.
ΔBRp.2Stelazindraż. 0,005 g50 draż.
ΔBRp.2Stelazintabl. powl. 0,01 g20 tabl. powl.
ΔBRp.2Stelazininj. 0,01 g/5 ml10 amp.
ΔBRp.2Stelazinspans. 0,015 g20 spans.
ΔBRp.2Terfluzintabl. powl. 0,005 g50 tabl.
ΔBRp.2Terfluzintabl. powl. 0,01 g20 tabl.
ΔBRp.2Terfluzininj. 0,01 g/5 ml10 amp.
ΔBRp.2Terfluzinspans. 0,015 g20 spans.
347Trimetozinum
ΔBRp.2Trioxazintabl. 0,3 g20 tabl.
348Troxerutinum
BRp.2Troxevasinkaps. 0,3 g50 kaps.
BRp.2Venorutonkaps. 0,3 g50 kaps.
Rp.2Venorutonżel40 g
349Rp.·2Tussipectsyrop180 g
Rp.·2Tussipectdraż.20 draż.
350Tymazolini hydrochloridum
2Thymazenkrople do nosa10 g
3512Uldenoldraż.50 draż.
3522Ulventroldraż.60 draż.
353BRp.2Unasyninj. 0,75 g5 amp.
BRp.2Unasyninj. 3 g5 amp.
BRp.2Unasyninj. 1,5 g5 amp.
354Rp.2Undofenaerozol70 g
355Rp.·2Urosaltabl.20 tabl.
3562Uroseptdraż.60 draż.
357Rp.2Vagothylpłyn 36%50 g
3582Valerianae intractumpłyn30 g
2Valerianae tincturapłyn25 g
2Valerianae tincturapłyn35 g
2Valerianae tincturapłyn100 g
359BRp.2Varicocidinj. 3 ml5 amp.
360Rp.2Venescindraż.30 draż.
361Rp.2Ventrisolzawiesina560 ml
Rp.2Ventrisoltabl. powl. 0,12 g112 tabl.
De-Noltabl.112 tabl., 40 tabl.
3622Vibovitproszek15 torebek
363Vinpocetinum
BRp.2Cavintontabl. 0,005 g50 tabl.
3642Visci albi intractumpłyn30 g
365BRp.2Vratizolinkrem 3%15 g
366Xylometazolini hydrochloridum
Rp.2Xylometazolinkrople 0,1% do nosa10 g
Rp.2Xylometazolinaerozol do nosa10 ml (200 dawek)
Rp.2Xylometazolinżel 0,05%5 g
Rp.2Xylometazolinżel 0,1%5 g
Rp.2Xylometazolinkrople 0,05% do nosa10 g
367Zinci sulfas
BRp.2Zincteraltabl. powl.50 tabl.
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

"Rp." - lek wydawany z apteki na recepty;

"Rp. w." - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom.-33;

"N" - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z aptek - patrz Rp. w.);

"Rp. ·" - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;

"A" - lek bardzo silnie działający;

"B" - lek silnie działający;

"Θ" - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;

"Δ" - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków).