Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Monitor Polski

M.P.1992.1.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 1992 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1991 r.
w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 26 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442) ogłasza się, że w roku 1992 wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków faktycznie poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b)-f) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442) nie może przekroczyć 247.800.000 zł.