Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1992.2.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 1992 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 stycznia 1992 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1991 r.

W związku z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 20 oraz z 1991 r. Nr 37, poz. 162 i Nr 77, poz. 338) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 1991 r. w stosunku do 1990 r. wzrosły o 70,3%.