Official Gazette

Nadanie statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1981.1.1 | uchwała z dnia 17 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1980.31.182 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Organizacja pracy, porządek i oszczędność w urzędach państwowych.

M.P.1980.31.176 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1980.31.175 | uchwała z dnia 22 grudnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

M.P.1980.31.174 | uchwała z dnia 18 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb działania Rzecznika Prasowego Rządu.

M.P.1980.31.172 | uchwała z dnia 11 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1980.30.171 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Preferencyjne stawki celne.

M.P.1980.30.168 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

M.P.1980.30.166 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zmiany w systemie kierowania przedsiębiorstwami państwowymi w 1981 r.

M.P.1980.30.165 | uchwała z dnia 17 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1980.29.164 t.j. | uchwała z dnia 1 marca 1957 r. | Akt utracił moc

Rachunki bankowe krajowców dewizowych, prowadzone w walutach wymienialnych.

M.P.1980.29.163 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1980 r. | Akt utracił moc

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

M.P.1980.29.162 | uchwała z dnia 28 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Ceny skupu produktów rolnych i ceny pasz treściwych.

M.P.1980.29.161 | uchwała z dnia 17 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasobów złóż kopalin i tryb sporządzania dokumentacji geologicznych.

M.P.1980.28.159 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".

M.P.1980.28.158 | zarządzenie z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w okresie zimy 1980/1981 r.

M.P.1980.28.157 | uchwała z dnia 17 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł, 200 zł i 2000 zł.

M.P.1980.27.156 | zarządzenie z dnia 5 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.

M.P.1980.27.155 | uchwała z dnia 3 listopada 1980 r. | Akt utracił moc

Odwołanie członka Rady Państwa.

M.P.1980.27.154 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra-członka Rady Ministrów.

M.P.1980.27.153 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

M.P.1980.27.152 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

M.P.1980.27.151 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra zdrowia i opieki społecznej.

M.P.1980.27.150 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

M.P.1980.27.149 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

M.P.1980.27.148 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra.

M.P.1980.27.147 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1980.27.146 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1980.27.145 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt jednorazowy

Realizacja porozumień Rządu z załogami robotniczymi.

M.P.1980.27.144 | uchwała z dnia 21 listopada 1980 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów.

M.P.1980.26.143 | zarządzenie z dnia 2 października 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.

M.P.1980.26.141 | zarządzenie z dnia 29 października 1980 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Rozwoju Rodziny".

M.P.1980.26.140 | zarządzenie z dnia 28 października 1980 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Lekarskie".

M.P.1980.26.139 | zarządzenie z dnia 24 października 1980 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej".

M.P.1980.26.138 | uchwała z dnia 25 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

M.P.1980.25.137 | zarządzenie z dnia 14 października 1980 r. | Akt jednorazowy

Kooperacja przemysłowa.

M.P.1980.25.136 | uchwała z dnia 3 października 1980 r. | Akt utracił moc

Zaostrzenie kontroli ustalania i przestrzegania cen detalicznych.

M.P.1980.25.135 | uchwała z dnia 30 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie cen detalicznych artykułów mody oraz nowości rynkowych.

M.P.1980.25.134 | uchwała z dnia 30 września 1980 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie zasiłków rodzinnych.

M.P.1980.24.132 | uchwała z dnia 6 września 1980 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra przemysłu spożywczego i skupu.

M.P.1980.24.131 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra kultury i sztuki.

M.P.1980.24.130 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra hutnictwa.

M.P.1980.24.129 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra spraw wewnętrznych.

M.P.1980.24.128 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra przemysłu lekkiego.

M.P.1980.24.127 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra górnictwa.

M.P.1980.24.126 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1980.24.125 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1980.24.124 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra.

M.P.1980.24.123 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra.

M.P.1980.24.122 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra.

M.P.1980.24.121 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra kultury i sztuki.

M.P.1980.24.120 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra górnictwa.

M.P.1980.24.119 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra hutnictwa.

M.P.1980.24.118 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra przemysłu spożywczego i skupu.

M.P.1980.24.117 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra przemysłu lekkiego.

M.P.1980.24.116 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra spraw wewnętrznych.

M.P.1980.24.115 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1980.24.114 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1980.24.113 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1980.24.112 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Rady Państwa.

M.P.1980.24.111 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1980.24.110 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1980.24.109 | uchwała z dnia 8 października 1980 r. | Akt jednorazowy

Oddziały obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

M.P.1980.23.107 | uchwała z dnia 18 września 1980 r. | Akt utracił moc

Badania i analizy kosztów utrzymania.

M.P.1980.23.106 | uchwała z dnia 15 września 1980 r. | Akt utracił moc

Regulaminy organizacyjne straży pożarnych.

M.P.1980.22.105 | zarządzenie z dnia 4 września 1980 r. | Akt utracił moc

Rejestracja nowo powstających związków zawodowych.

M.P.1980.22.104 | uchwała z dnia 13 września 1980 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprezy pn."I Międzynarodowe Triennale Mebla".

M.P.1980.21.103 | zarządzenie z dnia 5 września 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie usprawnienia gospodarki paszami.

M.P.1980.21.100 | uchwała z dnia 5 września 1980 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie cen skupu trzody chlewnej.

M.P.1980.21.99 | uchwała z dnia 5 września 1980 r. | Akt utracił moc

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1980.21.98 | uchwała z dnia 5 września 1980 r. | Akt indywidualny

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1980.21.97 | uchwała z dnia 3 września 1980 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu - dot. zmiany na stanowisku Prezesa Rady Ministrów).

M.P.1980.20.96 | uchwała z dnia 24 sierpnia 1980 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1980.20.95 | uchwała z dnia 24 sierpnia 1980 r. | Akt indywidualny

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1980.19.94 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zamiana lokali mieszkalnych.

M.P.1980.19.93 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 1980 r. | Akt utracił moc