Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1992.2.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 1992 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 stycznia 1992 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1991 r.

W związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 28, poz. 162 i Nr 85, poz. 502 oraz z 1991 r. Nr 12, poz. 47) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki, bez wypłat z zysku, wynosiło w grudniu 1991 r. 2.257.937 zł.