Departmental acts

Wykaz przepisów Unii Europejskiej dotyczących hodowli zwierząt i rozrodu.

Dz.Urz.MRiRW.2007.22.28 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Leśny Kompleks Promocyjny "PUSZCZA ŚWIĘTOKRZYSKA".

B.I.LP.2007.9.68 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ad hoc do spraw opracowania budżetu w klasyfikacji zadaniowej na 2008 rok.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.89 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ad hoc do spraw opracowania budżetu w klasyfikacji zadaniowej na 2008 rok.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.89 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 1 Komendy Lotnictwa w Radomiu.

Dz.Urz.MON.2007.16.172 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2007.16.173 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta i przyjęcie nazwy wyróżniającej przez 52 batalion remontowy w Czarnem.

Dz.Urz.MON.2007.16.174 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wniosek o rejestrację nazwy: "jagnięcina z Podhala" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2007.21.27 | ogłoszenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR.

Dz.Urz.ULC.2007.5.19 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej programu szczepień ochronnych.

Dz.Urz.MON.2007.17.179 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: wytyczne w sprawie zasad wyznaczania i oznakowania stref ochrony ILS.

Dz.Urz.ULC.2007.5.18 | wytyczne z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.9.59 | komunikat z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Dodatkowa rekrutacja kandydatów do uczelni wojskowych w 2007 r.

Dz.Urz.MON.2007.16.169 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Dz.Urz.KGP.2007.15.121 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2007.16.168 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.100 | decyzja z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.100 | decyzja z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.20.26 | informacja z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2007.13.68 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2007.13.68 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2007.13.68 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Gospodarki Rybnej.

Dz.Urz.MGM.2007.2.4 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.13.67 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.47 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przedmiotu działania i nadanie statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.46 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana przedmiotu działania i nadanie statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.46 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.9.58 | komunikat z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.41 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2014.4 t.j. | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.42 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.42 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.42 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.42 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2014.4 t.j. | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2015.42 t.j. | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2015.42 t.j. | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.42 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Przejęcie dziedzictwa tradycji oraz daty święta jednostki przez 100 batalion łączności w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2007.15.165 | decyzja z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Ustalenie terminu sporządzenia w 2007 r. sprawozdań z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2007.8.56 | komunikat z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białej Podlaskiej.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.43 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.44 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Uznanie Instytucji Filmowej "Film Polski - Agencja Promocji" za zlikwidowaną.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.45 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MB.2007.4.21 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MB.2007.4.20 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MB.2007.4.22 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.20.71 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.20.71 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.20.71 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.3.23 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.3.18 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izba Lekarską.

Dz.Urz.MON.2007.16.175 | umowa z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2007.3.12 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzone typy tachografów samochodowych i wykresówek.

Dz.Urz.GUM.2007.3.24 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Podjęcie działań zmierzających do renegocjacji cen na surowiec drzewny.

B.I.LP.2007.9.73 | decyzja z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.51 | decyzja z dnia 25 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Wpisy na listy maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2007.5.26 | komunikat z dnia 25 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Przekształcenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Kulach z oddziałem w Wiśle.

Dz.Urz.MS.2007.5.28 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.53 | komunikat z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.54 | komunikat z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.MF.2007.9.49 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2007.10.39 | decyzja z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt utracił moc