Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2008.2.22

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 czerwca 2008 r.

Wykaz wyroków Sądu Najwyższego doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2008 r.

1. Wyrok z dnia 6.12.2007 r. (Sygn. akt III SK16/07) w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (publ. - poz. 21 w niniejszym numerze Dziennika).

2. Wyrok z dnia 6.12.2007 r. (Sygn. akt III SK 20/07) w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.