Departmental acts

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2007.9.47 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.17.180 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2007.17.178 | decyzja z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2007.17.178 | decyzja z dnia 15 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Formy i metody wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacja działań o charakterze prewencyjnym.

Dz.Urz.KGP.2018.108 t.j. | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ogłoszenie zmian statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.Urz.MF.2007.9.54 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2007.7.31 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2007.7.31 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2007.7.31 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2007.7.31 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2007.7.31 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2007.7.31 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.8.54 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2007.9.48 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.84 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.85 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Organizacja egzaminów na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego w dniu 9 grudnia 2007 r.

Dz.Urz.KNF.2007.6.29 | komunikat z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.11.40 | decyzja z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2007.6.30 | komunikat z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.13.71 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Programowej powszechnego spisu rolnego 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2007.8.51 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Programowej narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2007.8.52 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.82 | decyzja z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Giełd Towarowych.

Dz.Urz.KNF.2007.6.27 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw stosunków polsko-żydowskich.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.83 | decyzja z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych.

Dz.Urz.KNF.2007.6.28 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.16.170 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw realizacji "Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych".

Dz.Urz.MT.2007.10.42 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wykaz przepisów Unii Europejskiej dotyczących hodowli zwierząt i rozrodu.

Dz.Urz.MRiRW.2007.22.28 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Leśny Kompleks Promocyjny "PUSZCZA ŚWIĘTOKRZYSKA".

B.I.LP.2007.9.68 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ad hoc do spraw opracowania budżetu w klasyfikacji zadaniowej na 2008 rok.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.89 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ad hoc do spraw opracowania budżetu w klasyfikacji zadaniowej na 2008 rok.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.89 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 1 Komendy Lotnictwa w Radomiu.

Dz.Urz.MON.2007.16.172 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2007.16.173 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta i przyjęcie nazwy wyróżniającej przez 52 batalion remontowy w Czarnem.

Dz.Urz.MON.2007.16.174 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Wniosek o rejestrację nazwy: "jagnięcina z Podhala" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2007.21.27 | ogłoszenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR.

Dz.Urz.ULC.2007.5.19 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej programu szczepień ochronnych.

Dz.Urz.MON.2007.17.179 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: wytyczne w sprawie zasad wyznaczania i oznakowania stref ochrony ILS.

Dz.Urz.ULC.2007.5.18 | wytyczne z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.9.59 | komunikat z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Dodatkowa rekrutacja kandydatów do uczelni wojskowych w 2007 r.

Dz.Urz.MON.2007.16.169 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Dz.Urz.KGP.2007.15.121 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2007.16.168 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.100 | decyzja z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.100 | decyzja z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.20.26 | informacja z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2007.13.68 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2007.13.68 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2007.13.68 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Gospodarki Rybnej.

Dz.Urz.MGM.2007.2.4 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.13.67 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.47 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przedmiotu działania i nadanie statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.46 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący