Departmental acts

Powołanie Zespołu do Spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.46 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.46 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.46 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wniosek o rejestrację nazwy: "Fasola wrzawska" jako chroniona nazwa pochodzenia.

Dz.Urz.MRiRW.2007.18.23 | ogłoszenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2007.12.62 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2007.12.61 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2007.12.60 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2007.12.59 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2007.12.58 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dz.Urz.MZ.2007.12.57 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2007.12.56 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2007.12.55 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2007.12.54 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2007.12.53 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2007.12.52 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Dz.Urz.MZ.2007.12.50 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2007.12.49 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2007.12.48 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2007.12.47 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2007.12.46 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.45 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za 2007 r.

B.I.LP.2007.8.66 | decyzja z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za 2007 r.

B.I.LP.2007.8.66 | decyzja z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za 2007 r.

B.I.LP.2007.8.66 | decyzja z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu doskonalenia zawodowego dla rzeczników dyscyplinarnych.

Dz.Urz.KGP.2007.14.113 | decyzja z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu doskonalenia zawodowego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.KGP.2007.14.116 | decyzja z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.7.50 | komunikat z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.7.49 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.7.48 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.52 | komunikat z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2007.8.65 | decyzja z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i nadanie statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.40 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.23 t.j. | zarządzenie z dnia 13 lipca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.40 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.40 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2007 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2007.7.47 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.7.46 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze Nr 192/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.7 | komunikat z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2007.8.45 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2007.15.162 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2007.5.25 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia Rejestru Działań Policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.102 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.24 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w składzie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2007.8.31 | decyzja z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie między Ministrem Zdrowia, Ministrem Obrony Narodowej, Prezesem Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2007.12.66 | porozumienie z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.14.111 | decyzja z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 092/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.6 | komunikat z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 093/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.5 | komunikat z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 180/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.4 | komunikat z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 188/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.3 | komunikat z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.63 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.8.35 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Codzienne eksponowanie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach wojskowych.

Dz.Urz.MON.2007.15.161 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Kontrola ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Transportu.

Dz.Urz.MT.2007.9.37 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Krajowa Rada Egzaminów Lekarskich.

Dz.Urz.MZ.2007.11.43 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Przeznaczenie mienia likwidowanego Zakładu Budżetowego "Wojskowe Misje Pokojowe".

Dz.Urz.MON.2007.15.163 | decyzja z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.69 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.69 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie właściwości terytorialnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchester.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.99 | decyzja z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2007.5.17 | decyzja z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 132/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.1 | komunikat z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 164/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.2 | komunikat z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.44 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MNiSW.2007.4.43 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.88 | decyzja z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ewidencjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.2.52 | decyzja z dnia 9 lipca 2007 r. | Akt utracił moc