Łączenie obrębów leśnych w Nadleśnictwie Wichrowo oraz zmiany granic obrębów leśnych w Nadleśnictwie Orneta w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.6.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 maja 2008 r.
w sprawie łączenia obrębów leśnych w Nadleśnictwie Wichrowo oraz zmian granic obrębów leśnych w Nadleśnictwie Orneta w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn

OR-0151-2/2008

Na podstawie art. 32, ust. 3, pkt 2 i art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., jak też w związku z § 3, ust. 3 zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje.

§  1.
1.
W Nadleśnictwie Wichrowo łączy się obręby leśne Łaniewo oraz Wichrowo, w jeden obręb leśny o nazwie Wichrowo (kod SILP 07-30-1).
2.
W Nadleśnictwie Orneta zmienia się przebieg granic obrębów leśnych Orneta i Pieniężno jak w § 3, ust. 2.
§  2.
W związku ze zmianami określonymi w § 1, ust. 1 Nadleśnictwo Wichrowo będzie mieć jeden obręb leśny Wichrowo o powierzchni ogólnej 18.481,46 ha.
§  3.
1.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wichrowo określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Orneta i jego obrębów leśnych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  4.
Zmiany określone w § 1-3 podlegają naniesieniu na leśnej mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali 1:50.000 w jednostkach organizacyjnych wymienionych w tytule zarządzenia oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  5.
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych obrębów leśnych w Nadleśnictwie Wichrowo oraz Orneta.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA WICHROWO

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo, powiat, gminaObręb ewidencyjny lub jego częśćOrientacyjna powierzchnia zasięgu terytorialnego obrębu leśnego (km2)Uwagi (powierzchnia ogólna, leśna, zarządzana przez LP w ha)
WichrowoWichrowo

07-30-01

warmińsko-mazurskie

lidzbarski Lidzbark Warmiński Wieś

Babiak - cz., Bobrownik, Bugi, Grabnik - cz., Ignalin - cz., Kaszuny - cz., Lauda - cz., Łabno - cz., Łaniewo, Medyny - cz., Miejska Wola, Runowo - cz., Blanki, Długołęka, Jarandowo, Kierz, Kłębowo - cz., Kochanówka, Kraszewo, Miłogórze, Medyny, Nowosady, Pilnik, Pomorowo, Stryjkowo, Suryty4018.736,87

7.922,75

warmińsko-mazurskie

lidzbarski Orneta

Miłkowo - cz.6,47

6,47

warmińsko-mazurskie

lidzbarski Lubomino

Wolnica - cz., Poborowo - cz., Różyn - cz., Zagony - cz., Gronowo724,27

672,14

warmińsko-mazurskie

lidzbarski Kiwity

Maków - cz.25,80

24,15

warmińsko-mazurskie

lidzbarski Lidzbark Warmiński miasto

miasto Lidzbark Warmiński, obręby nr 10, 1121,29

21,04

warmińsko-mazurskie

olsztyński Dobre Miasto wieś

Barcikowo - cz., Jesionowo - cz., Kabikiejmy Dolne - cz., Kabikiejmy Górne, Kosyń - cz., Knopincz, Mawry, Międzylesie, Orzechowo, Piotraszewo, Podleśna, Praslity, Smolajny, Stary Dwór, Wichrowo8.460,70

7.993,22

warmińsko-mazurskie

olsztyński Dobre Miasto miasto

Dobre Miasto miasto,

obręb nr 2, 3, 4

35,83

33,63

warmińsko-mazurskie

olsztyński

Jeziorany wieś

Radostowo - cz.470,24

456,64

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZASIĘG TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA ORNETA

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo, powiat, gminaObręb ewidencyjny lub jego częśćOrientacyjna powierzchnia zasięgu terytorialnego obrębu leśnego (km2)Uwagi (powierzchnia ogólna, leśna, zarządzana przez LP w ha)
OrnetaOrneta

2007-10-01

warmińsko-mazurskie

braniewski Pieniężno

Bornity - cz., Glebiska - cz.269,8810.604,56
warmińsko-mazurskie

lidzbarski Lidzbark Warmiński

Babiak - cz., Grabnik - cz., Kaszuny - cz., Kłusyty Wielkie - cz.
warmińsko-mazurskie

lidzbarski Lubomino

Bieniewo, Lubomino - cz., Poborowo - cz., Różyn - cz., Wapnik - cz., Wolnica -cz., Wójtowo - cz., Zagony - cz.
warmińsko-mazurskie

lidzbarski Orneta

Augustyny, Bażyny, Bogatyńskie, Chwalęcin, Drwęczno, Gieduty, Henrykowo -cz., Krosno - cz., Krzykały, Kumajny, Miłkowo - cz., Mingajny - cz., Nowy Dwór, Opin, Osetnik, Wojciechowo
warmińsko-mazurskie

lidzbarski Orneta miasto

wszystkie
OrnetaPieniężno

2007-10-02

warmińsko-mazurskie

braniewski Lelkowo

Dębowiec- cz., Krzekoty - cz., Lelkowo - cz., Wilknity, Wołowo, Wyszkowo - cz.374,368.853,8
warmińsko-mazurskie

braniewski Pieniężno

Bornity - cz., Borowiec, Brzostki, Cieszęta, Gaudyny, Glądy-Kowale, Glebiska - cz., Jesionowo, Jeziorko - cz., Kajnity, Kiersiny -cz., Lechowo, Lubianka, Łajsy, Łoźnik, Niedbałki, Pajtuny, Pakosze, Pawły - cz., Pełty, Pluty - cz., Piotrowiec - cz., Posady - cz, Radziejewo, Różaniec, Sawity, Wojnity, Wopy -cz., Wyrębiska, Żugienie
warmińsko-mazurskie

braniewski Pieniężno miasto

wszystkie
warmińsko-mazurskie

braniewski Płoskinia

Demity - cz., Długobór, Giedyle, Łojewo, Łozy, Pielgrzymowo, Płoskinia - cz., Podlechy, Rabuzy, Strubno, Tolkowiec - cz., Wysoka Braniewska - cz.
warmińsko-mazurskie

lidzbarski Lidzbark Warmiński

Babiak - cz., Kłusyty Wielkie - cz.
warmińsko-mazurskie

lidzbarski Orneta

Gieduty - cz., Henrykowo - cz., Mingajny - cz., Miłkowo - cz.