Departmental acts

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2014.9 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2014.9 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2015.41 t.j. | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2014.8 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.7 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2014.14 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2013.40 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.6 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.6 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.6 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.6 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.4 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2014.5 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2014.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2014.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2014.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2013.120 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2013.119 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.398 | decyzja z dnia 30 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zasady (polityka) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2014.1 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.39 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.10 | pełnomocnictwo z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

NFZ.2013.90 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

NFZ.2013.90 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

NFZ.2013.90 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

NFZ.2013.90 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

NFZ.2013.90 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

NFZ.2013.90 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Podporządkowanie i kategoryzacja orkiestr wojskowych.

Dz.Urz.MON.2013.382 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczególny sposób organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych.

Dz.Urz.MON.2013.401 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczególny sposób organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych.

Dz.Urz.MON.2013.401 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.399 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów.

Dz.Urz.MON.2013.396 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie świąt wojskowych oraz sposób ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.387 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie świąt wojskowych oraz sposób ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.387 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie świąt wojskowych oraz sposób ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.387 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie świąt wojskowych oraz sposób ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.387 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie świąt wojskowych oraz sposób ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.387 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie świąt wojskowych oraz sposób ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.387 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.74 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.74 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.75 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.75 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.76 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.388 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Satelitarnego Rozpoznania Obrazowego.

Dz.Urz.MON.2013.391 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badań osmologicznych.

Dz.Urz.KGP.2014.1 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zasad działalności klubów wojskowych.

Dz.Urz.MON.2013.385 | decyzja z dnia 24 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.383 | pełnomocnictwo z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Opłaty lotniskowe na lotnisku Poznań - Ławica.

Dz.Urz.ULC.2013.117 | ogłoszenie z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Poznań - Ławica.

Dz.Urz.ULC.2013.117 | ogłoszenie z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2013.38 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji poprzez weryfikację w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2013.38 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030.

B.I.LP.2014.2.11 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2013.32 | komunikat z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wręczanie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznak orderów i odznaczeń.

Dz.Urz.MON.2013.377 | decyzja z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2013.52 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2013.33 | komunikat z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc