Departmental acts

Zm.: ogłoszenie w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa/Modlin.

Dz.Urz.ULC.2013.118 | ogłoszenie z dnia 23 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo.

Dz.Urz.ULC.2013.116 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo.

Dz.Urz.ULC.2013.116 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo.

Dz.Urz.ULC.2013.116 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa/Modlin.

Dz.Urz.ULC.2013.114 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa/Modlin.

Dz.Urz.ULC.2013.114 | ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Szkół Muzycznych w Żorach.

Dz.Urz.MKiDN.2013.70 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.177 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.126 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.34 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.125 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.125 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.125 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.1 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.1 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.1 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.176 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.176 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.176 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.40 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie systemu Stałego Dyżuru w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2013.21 | decyzja z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MIniR.2013.4 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MIniR.2013.5 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Kontrola instytucjonalna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2014.1.7 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Kontrola instytucjonalna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2014.1.7 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Kontrola instytucjonalna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2014.1.7 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.67 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.67 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Niektóre obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.37 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2015.110 t.j. | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2015.110 t.j. | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2015.110 t.j. | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2015.110 t.j. | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc