Departmental acts

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.5 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.16 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.17 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędy Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.18 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.15 | upoważnienie z dnia 13 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

System kontroli zarządczej oraz zasady jej koordynacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2014.2 | decyzja z dnia 13 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.16 | decyzja z dnia 13 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.4 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2014.5 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚ.2014.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚ.2014.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2014.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2014.4 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2014.6 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2014.13 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.13 | decyzja z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.13 | decyzja z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.13 | decyzja z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Sportu".

Dz.Urz.MSiT.2014.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2014.3 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Dz.Urz.WUG.2014.12 | decyzja z dnia 7 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze.

Dz.Urz.WUG.2014.11 | decyzja z dnia 7 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu.

Dz.Urz.MIniR.2014.2 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu.

Dz.Urz.MIniR.2014.2 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.3 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.3 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2014.3 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2014.4 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2014.5 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2014.6 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2014.7 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dz.Urz.MZ.2014.8 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2014.9 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2014.10 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2014.11 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2014.12 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2014.13 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2014.14 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2014.15 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Dz.Urz.MZ.2014.17 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2014.19 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MZ.2014.20 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2014.21 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2014.23 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2014.1 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.1 | pełnomocnictwo z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Funkcjonowanie w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS).

Dz.Urz.MON.2014.5 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2013.80 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.4 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.4 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.19 t.j. | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie.

Dz.Urz.MSWiA.2013.81 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez dysponentów limitu nalotu.

Dz.Urz.MON.2014.7 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2014.10 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2014.10 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2015.46 t.j. | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2014.10 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2014.10 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2014.9 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2014.9 | decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny