Nadanie imienia płk Konstantego Miodowicza auli w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. - OpenLEX

Nadanie imienia płk Konstantego Miodowicza auli w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.18

Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2014 r.

DECYZJA Nr 142
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie nadania imienia płk Konstantego Miodowicza auli w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie

Na podstawie § 1 statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. z 2002 r. Nr 26, poz. 432, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
W celu upamiętnienia współtwórcy służb specjalnych niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektora Zarządu Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa w latach 1990-1996 oraz członka Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych III, IV, V, VI i VII kadencji Sejmu, nadaje się imię płk Konstantego Miodowicza auli na 1 piętrze w bloku B w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.