Questions and answers

Czy zakup licencji podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy zakup stłuczki szklanej od kontrahenta z UE stanowi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować szpital przy refakturze sekcji zwłok na rzecz osoby trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak biblioteka powinna udokumentować dostawę makulatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie podatku akcyzowego odsprzedaż spółce córce paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie rygory dotyczące wypełniania arkuszy ocen w szkole podstawowej obowiązują w roku szkolnym 2014/2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinien postąpić starosta w przypadku wykonania prac konserwacyjnych tylko na części stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie towarów jako nagród na loterię organizowaną przez podmiot zewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR zakup konia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z dostawą złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim terminie może ubiegać się o zwrot VAT naliczonego z tytułu WDT dokonanej w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować dla celów VAT odsprzedaż kart przedpłaconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować zakup narzędzi służących do wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy brak pełnoletności u matki stanowi przeszkodę do przyznania na jej dziecko świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy darowiznę pieniężną należy zarejestrować za pomocą kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy datą dokonania dostawy jest dzień wydania towarów przewoźnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dorosłe dziecko należy uwzględniać w składzie rodziny przy rozpatrywaniu wniosku o SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy gminna jednostka organizacyjna może zatrudniać wolontariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach ma prawo do dofinansowania do wypoczynku dziecka w każdej ze szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy organizacje odzysku opakowań mają obowiązek wdrożenia systemu ekozarządzania i audytu EMAS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podczas rozładunku oleju sojowego z cysterny do zbiornika magazynowego jest konieczne podłączanie przewodu uziemiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca może zaokrąglić wymiar urlopu przysługujący pracownikowi w pierwszym roku pracy w górę do pełnego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy, która jedzie na wycieczkę z dziećmi w ramach godzin pracy, należy wystawić delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy administracji w szkole mają prawo do legitymacji służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym można planować pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy regulamin ZFŚS może przyznawać dofinansowanie po wykorzystaniu co najmniej 7 dni kalendarzowych wypoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy syndyk w podmiocie w upadłości może lub musi dokonać korekty VAT z tytułu ulgi za złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zajęcia z jogi dla pracowników szkoły mogą być w całości sfinansowane z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy zamawiający może podać kwotę na sfinansowanie zamówienia w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zastępcy kierownika USC można udzielić urlopu bezpłatnego i powołać go na stanowisko skarbnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy ze środków ZFŚS można dofinansować półkolonie, chociaż przepisy ustawowe mówią tylko o koloniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi podejmującemu pracę w trakcie roku kalendarzowego u nowego pracodawcy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka powinna być kara dla nauczyciela, który wyniósł ze szkoły dokumentację?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie stałe dodatki do wynagrodzenia należy wypłacić za wolne oddane przez pracodawcę za pracę w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie uprawnienia ma pracownik samorządowy zwalniany na podstawie art. 30 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby transakcję uznać za WDT i zastosować 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak liczyć terminy pracy w gospodarstwie rolnym zaliczane do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak obliczyć urlop w pierwszym roku pracy pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu osoby pracującej w kilku firmach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po zmianie warunków umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowcy przebywającego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć dobrowolne umorzenie udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty udziału w targach na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wyliczyć wymiar urlopu pracownika, który z pełnego etatu przeszedł na 1/8?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne