Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób uwzględniać w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy składniki zmienne wynagrodzenia?

Do wyliczenia ekwiwalentu za urlop przyjmujemy średnią ze składników zmiennych, takich jak premia miesięczna, premia kwartalna, premia roczna, godziny nadliczbowe, godziny nocne, występujących w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakończenie stosunku pracy.

Czy jeśli w miesiącu zwolnienia pracownika nastąpiła zmiana stawki zasadniczej wynagrodzenia, to należy przeliczyć na nowo składniki zmienne (premia, godziny nadliczbowe itd.) z 3 poprzednich miesięcy według nowej stawki zasadniczej?

Czy do podstawy ekwiwalentu należy wliczyć średnią ze składników zmiennych z kwot faktycznie wypłaconych w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających rozwiązanie umowy o pracę?

Czy składniki zmienne uwzględniać według daty wypłaty czy miesiąca którego wypłata dotyczy?

Czy  jeśli premia miesięczna jest uwzględniona w podstawie za nadgodziny i dodatku za nadgodziny, i w miesiącu wypłaty wynosiła np. 20%, a w ostatnim miesiącu pracy wynosiła 0%, to czy w takiej sytuacji powinny być przeliczone jeszcze raz wypłacone nadgodziny z uwzględnieniem tej zmiany czy zostać w kwotach wypłaconych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?