Jakie podmioty są państwowymi osobami prawnymi? - OpenLEX

Jakie podmioty są państwowymi osobami prawnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

W art. 15g tarczy antykryzysowej jest wskazany krąg podmiotów, które mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jakie podmioty mieszczą się w pojęciu "państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych"?

Proszę też o wskazanie w szczególności przykładów podmiotów, którym to prawo nie przysługuje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX