Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca pobierał świadczenie 500+ na dziecko, był rozwiedziony z żoną, władza rodzicielska i miejsce pobytu dziecka było ustalone przy ojcu, matka miała również zasądzone alimenty. W dniu 13.01.2020 r. nastąpił zgon wnioskodawcy (ostatnie świadczenie było wypłacone w grudniu 2019 r.).

Matka wystąpiła o zmianę wyroku i w dniu 03.03.2020 r. (wyrok prawomocny od 10.03.2020 r.) sąd postanowieniem powierzył władzę rodzicielską matce dziecka. Matka w dniu 10.04.2020 r. złożyła wniosek o świadczenie 500+ na te dziecko, czyli zgodnie z art. 18 ust. 2b ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmieściła się w okresie 3-miesięcznym od daty zgonu ojca dziecka.

Czy w takim przypadku, można przyznać jej świadczenie od stycznia 2020 r., czy od marca 2020 r. (czyli od daty wyroku)?

Czy jeśli w postanowieniu nie było mowy o zniesieniu alimentów od matki, czy można przyznać wnioskowane świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?