Questions and answers

Czy przyznanie pracownikom podwyżki wynagrodzenia za pracę z mocą wsteczną jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy spółka cywilna, której wspólnikiem jest osoba fizyczna może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sukcesywne dokonanywanie zgłoszeń wypadków uniemożliwia uznanie zdarzenia za zbiorowy wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy udział w zajęciach szkoleniowych w okresie korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy urlop może być udzielony pracownikowi bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy ustalając wysokość wynagrodzenia za pracę nadliczbową należy uwzględnić ryczałt za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w apteczce zakładowej powinna być woda utleniona lub płyn dezynfekcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela należy uwzględnić średnią urlopową za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką kwotę należy wykazać w rejestrze VAT w przypadku wpłaty zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować do pomieszczeń w budynkach gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować, wystawiając fakturę na spółkę z Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi transportowej w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak dokumentować na potrzeby VAT sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie dokumenty musi posiadać firma, żeby zastosować stawkę NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie dokumenty uznające dostawę za WDT powinny zostać skompletowane przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku zwolnionym z VAT, gdy dokonuje importu usług z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążą na organie prowadzącym oraz na dyrektorze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła sprzedaż niepublicznego ZOZ-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakim dokumentem (notą uznaniową czy fakturą korygującą) dokonać zwrotu nadpłaconych opłat cmentarnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy potraktować sprzedaż wyrobów na rzecz kontrahenta belgijskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nabycie towaru w Czechach, transport do Niemiec, a następnie wysyłkę do odbiorcy z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak poprawnie wystawić fakturę na przewóz osób z Polski do Włoch na firmę holenderską?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy i jak stosować kody FAO alfa-3 na etykietach przetworów rybnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Kiedy należy wykazać VAT w związku z nabyciem usługi polegającej na wybudowaniu hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT w przypadku rozłożenia na raty płatności za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jaka powinna być stawka VAT dla usług poligraficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku udzielenia licencji na korzystanie ze wzoru przemysłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może poprawić błąd na fakturze w postaci zawyżenia kwoty brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób podlega opodatkowaniu VAT zakup złomu stalowego wykorzystywanego na potrzeby własne nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik powinien ująć fakturę, a w którym korektę anulującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Za jakie usługi należy księgować VAT zgodnie z terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co powinien zrobić wykonawca jeśli zamawiający nie godzi się na podwyżkę wynagrodzenia wskutek waloryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dodatek wyrównawczy należy uwzględniać w podstawie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy grunty użyczone od Gminy pod żwirownię podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy kwota zwrócona pracownikowi za poniesienie kosztów opłaty skarbowej stanowi jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pracownika urzędu miasta na stanowisko dyrektora OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy odpoczynek tygodniowy może przypadać na dni wolne od pracy, w tym na przypadające w danym tygodniu święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług rekrutacji oraz konsultacji IT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prawo do odprawy rentowej zależy od sposobu rozwiązania umowy o pracę przed przejściem na to świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przetwarzanie odpadów o kodzie 10 01 01 w wytwórni betonu stanowi odzysk R5, czy R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy przyznanie premii regulaminowej można uzależnić od kondycji finansowej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne