Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze, gdy zachowany został 3-miesięczny termin na złożenie wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy przyznać Stronie świadczenie wychowawcze na dziecko, które urodziło się 14 stycznia 2020 r., a wniosek o to świadczenie został złożony 14 kwietnia 2020 r.?

Dziecko ukończyło 3 miesiące życia 13 kwietnia 2020 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX