Ile wynosi limit zwolnień od podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS w 2020 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Ile wynosi limit zwolnień od podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS w 2020 r. dla następujących świadczeń przyznanych pracownikom:

·

zapomoga losowa związana z długotrwałą lub ciężką chorobą, klęską żywiołową

·

zapomoga w związku z trudną sytuacją materialną

·

finansowanie wyjść pracowników na basen, spa, kino, teatr

·

dopłaty z ZFŚS do wypoczynku dzieci powyżej 18 lat.

·

dopłaty z ZFŚS do wypoczynku dzieci poniżej 18 lat?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access