Kiedy w placówce oświatowej można udzielić w związku z brakiem zajęć z powodu epidemii koronawirusa urlopu wypoczynkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela zatrudniona na podstawie art. 15 ust. 1-6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - za zgodą organu prowadzącego - w związku z obecną sytuacją i związanymi z tym zmianami terminów kursów uczniów okazało się, że przez okres około trzech tygodni nie będzie miała zajęć albo tylko dwie godziny w jednym dniu ponieważ uczniowie będą odbywali kursy.

Czy osoba ta powinna w tym czasie wykorzystać urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX