Jak ująć w księgach różnicę bilansową powstałą po przejściu spółki jawnej z PKPiR na księgi handlowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna od 1 stycznia 2020 r. przeszła z PKPiR na księgi handlowe. Dwóch wspólników po 50% udziałów. W sporządzanym wstępnym bilansie otwarcie wynikła różnica bilansowa ponad 1 mln (po stronie Ma).

Jak na chwile obecną można ująć powstałą różnicę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX