Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły zobowiązany jest przedstawić arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny do zaopiniowania związkom zawodowym. Jaki jest zakres opinii związków zawodowych w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?