Czy należy wstrzymać wypłatę zasiłku stałego, zawiadomić świadczeniobiorcę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz przeprowadzić wywiad środowiskowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Osoba bezdomna ma ostatnie miejsca zameldowania na terenie działania OPS. Ww. przebywa obecnie na terytorium RP, Ośrodek obecnie nie wie, w jakiej miejscowości przebywa. Pan choruje psychicznie, ma schizofrenię. W ośrodku pobiera zasiłek stały na konto bankowe. W miesiącu lutym został przekazany ww. zasiłek stały na konto bankowe, pieniądze wróciły na konto bankowe Ośrodka z uwagi na to, iż ww. zamknął rachunek bankowy. Kontakt z Panem jest utrudniony, ośrodek mailowo zwrócił się do ww. o wskazanie konta bankowego, jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskał informacji z nr konta. Pan odpisuje, ale pisze rzeczy nie związane ze sprawą. Zasiłek za luty, marzec i kwiecień nie został przekazany dla ww.

Co należy zrobić w tej sytuacji?

Jak przeprowadzić procedurę, gdzie wysłać wezwania?

Czy należy wstrzymać wypłatę zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX