Czy zgodnie § 4 w związku z § 3 pkt 6 rozporządzenia z 19.04.2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracodawca może wystąpić do właściwego organu w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu pracownika o przebywaniu na kwarantannie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy uprawnienia płatnika składek do uzyskania informacji od sanepidu o wydanej wobec pracownika decyzji o kwarantannie. Do płatnika składek (jednostka samorządu terytorialnego) wpłynęło zawiadomienie od pracownika w formie oświadczenia, że przebywa on na kwarantannie (z powodu kontaktu w kraju z osobą zarażoną). Pracownik poinformował, że sanepid nie przekazał mu jeszcze decyzji.

Czy zgodnie § 4 w związku z § 3 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pracodawca może wystąpić do właściwego organu w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu?

Czy ww. paragraf rozporządzenia będzie wystarczającą podstawą prawną, aby zwrócić się do sanepidu o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu czy jednak należy uzyskać zgodę od pracownika w celu weryfikacji danych?

Czy w chwili pozyskania oświadczenia pracodawca jest zobowiązany do przedłożenia pracownikowi obowiązku informacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access