Questions and answers

Od kiedy wygasić decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna z uwagi na śmierć strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakim trybie można zwolnić długotrwale chorującego pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób starosta może wyegzekwować obowiązek sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy budynki gospodarcze przeznaczone do sprzedaży można ująć w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy budynki przeznaczone na sprzedaż mogą stanowić środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy członkowi zarządu spółki ze 100% udziałem gminy przysługuje zwrot koszów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny wypłacony w miesiącu choroby należy wliczać go do podstawy zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy faktura za energię będzie kosztem podatkowym w kwocie brutto czy w kwocie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy firma w likwidacji musi spłacić swoje zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy koszty mediów mogą stanowić element podstawy opodatkowania usługi najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy niepodlegający odliczeniu przy dokonywaniu zakupów VAT stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik samorządowy może otrzymać premię, której nie przewiduje regulamin jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy przedmiotem transakcji będzie sprzedaż udziałów w prawie własności samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy przedmiot obrabiany na wiertarce musi być mocowany do stołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy przejść badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. rozliczająca się za pomocą deklaracji VAT-7K płaci zaliczki na VAT wg rzeczywistego stanu rozliczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy umowa absolwencka musi zawierać klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych jedynie na potrzeby wykonania tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy VAT należny od czynności nieodpłatnego przekazania towarów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w lesie można rozpalić grilla?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy w przypadku umowy o dzieło, która nie była opodatkowana ryczałtem, należy wystawić informację PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zakupując licencję od przedsiębiorcy z USA jestem zobowiązany do zapłaty podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, jeżeli w ciągu roku zmienił się jego wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku zbiegu różnych potrąceń z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jaka powinna być treść instrukcji postępowania na wypadek pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Jaką podstawę wymiaru ekwiwalentu należy przyjąć, jeśli pracownik był zatrudniony 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować przychody ze zbioru szparagów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są właściwe daty do wykazania transakcji trójstronnej w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do rozliczenia delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu przysługujący pracownikowi, który był zatrudniony na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać wynagrodzenie pracownika na druku ZUS Z-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty podatkowe po zmianie składu osobowego spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik rozliczający się metodą kasową powinien złożyć deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracownik rozwiązujący umowę na mocy porozumienia stron może otrzymać odprawę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto powinien oznakować zbiornik wodny zakazem kąpieli - gmina czy powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach możliwe jest przeniesienie urzędnika samorządowego na inne stanowisko w drodze jednostronnego aktu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć podróż służbową, jeżeli pracownik przejeżdża przez kilka państw?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wykonać pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy pracowników służby utrzymania ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką refakturować koszty mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy cenę ubezpieczenia samochodu można doliczyć na fakturze sprzedaży do jego wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy darowizny można ujmować w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne