Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r.

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy interpretacji art. 35 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. Załóżmy, że organ administracji architektoniczno-budowlanej w w/w trybie wyznaczył dość długi termin na uzupełnienie dokumentacji (ze względu np. na brak decyzji środowiskowej), a inwestor udzielił odpowiedzi na postanowienie (w której twierdzi, że inwestycja takiej decyzji nie wymaga) na długo przed upływem tego terminu.

Czy w tej sytuacji, w przypadku wydania decyzji odmownej organ powinien czekać do czasu upływu terminu, czy też należy uznać, iż organ jest związany odpowiedzią inwestora (inwestor wyraźnie wskazuje, że to jest jego ostateczna odpowiedź i zależy mu na szybko wydanej decyzji) i powinien podjąć postępowanie i wydać decyzję przed upływem wskazanego w postanowieniu terminu?

Powyżej przedstawione zagadnienie wiąże się także ze sposobem ustalenia kar za zwłokę w wydaniu decyzji w trybie art. 35 ust. 6 pr. bud.

Czy w wyżej przedstawionym przypadku do terminu na wydanie decyzji nie będzie wliczony termin od odpowiedzi inwestora do daty wydania decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?