Jaką część wynagrodzenia można zaliczyć do kosztów uzyskania w przypadku skorzystania ze zwolnienia od ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zatrudniająca pracowników w oparciu na umowę o pracę skorzystała z oferowanej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej i została zwolniona z obowiązku płacenia składek ZUS za miesiąc marzec. Wynagrodzenia wypłacane są do 10 dnia następującego po miesiącu, którego dotyczą. Zatem wynagrodzenie za luty zostało wypłacone do 10 marca i składki ZUS znalazły się na DRA za marzec, a powinny zostać zapłacone do ZUS w kwietniu.

Czy należy skorygować wysokość wynagrodzeń zaksięgowanych w lutym do kosztów uzyskania przychodów z kwot brutto do wynagrodzeń w kwocie netto, tym samym skorygować należną zaliczkę na podatek dochodowy CIT za luty 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access