Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postanowieniem Sądu z 2016 roku umieszczono małoletniego Z w niespokrewnionej pieczy zastępczej wskazanej przez PCPR u Pani X i Pana Y, którzy są zawodową rodziną zastępczą pełniącą funkcję Rodzinnego Domu Dziecka. Małoletni Z legitymuje się orzeczeniem ze wskazaniami w pkt 7 i 8 określonymi jako wymaga.

Pani X zawiesiła prowadzoną działalność gospodarczą z dniem 31.03.2020 r. oraz zrezygnowała z pracy z dniem 14.04.2020 r. z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem Z i złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.

Czy przysługuje jej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?