W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) - dalej u.o.r.

W której pozycji powinna wykazać dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON - przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego czy pozostałe przychody operacyjne?

W celach fundacji jest między innymi zapis, że działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX