Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka pobiera w Ośrodku zasiłek stały. W dniu 18.03.2020 r. zmarł jej mąż i zmieniła się struktura rodziny - obecnie gospodaruje z małoletnią córką. Zmieniła się również jej sytuacja dochodowa - mąż pobierał rentę i dochód ten został utracony. W dniu 01.04.2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie weryfikacji prawa do zasiłku stałego.

10 kwietnia 2020 r. w wyniku prowadzonego postępowania w otrzymała decyzję przyznającą jej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem) na okres od 01.01.2020 r. do 18.03.2020 r. (tj. do dnia śmierci męża), wypłata świadczenia wraz z wyrównaniem nastąpiła w dniu 10 kwietnia 2020 r. Ponadto w dniu 20 kwietnia wypłacono klientce oraz jej córce rentę rodzinną po zmarłym mężu.

Jaki dochód wziąć pod uwagę przy ustalaniu uprawnienia do zasiłku stałego?

Wziąć pod uwagę utratę dochodu w marcu 2020 r. (tj. renty męża w marcu 2020 r. w związku z jego śmiercią) i przeanalizować dochód klientki w kwietniu 2020 r., tj. świadczenie pielęgnacyjne (mimo, że przysługiwało do 18 marca, ale faktyczna wypłata nastąpiła w kwietniu) i rentę rodzinną?

Czy wziąć pod uwagę tylko rentę rodzinną przyznaną i wypłaconą w kwietniu i w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego na podstawie tego dochodu uchylić od kwietnia prawo do zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?