Czy firma, która planuje przetwarzać wytworzone odpady o kodzie 17 05 04 na terenie realizowanej inwestycji musi uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie infrastruktury drogowej. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się przetwarzanie wytworzonych odpadów o kodzie 17 05 04 w formie odzysku poprzez odseparowanie "zanieczyszczeń" (m.in. piasku, kamieni) od materiału przydatnego do dalszego zastosowania. Przetwarzanie odbywać się będzie na terenie realizowanej inwestycji. "Czysty" materiał zostanie wykorzystany z powrotem w procesie budowy lub wywieziony w celu dalszej dystrybucji.

Czy na takie działanie wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX