Czy pracownik, któremu wygasa w czasie epidemii COVID-19 ważność orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może pracować 7 godzin dziennie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 30.04.2020 r. wygasa ważność orzeczenia o niepełnosprawności (pracownik posiada orzeczenie  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Na początku marca osoba ta złożyła wniosek o kontynuację. ale nie otrzymała jeszcze żadnej odpowiedzi. Pracownik pracuje po 7 godzin w związku z uzyskanym orzeczeniem.

Co w tej sytuacji, jeżeli do dnia upływu daty obecnego orzeczenia pracownik nie otrzyma informacji?  Czy pracownik może wówczas przejść na 8-godzinny system pracy do momentu otrzymania kontynuacji orzeczenia?

Czy po otrzymaniu takiego dokumentu, za okres przepracowany w systemie 8-godzinnym, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za dodatkowe godziny (ponad 7 godzin)?

Co z badaniem lekarskim - czy w związku z 8-godzinną pracą należy wykonać badanie medycyny pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX