Questions and answers

Co można zaliczyć do dofinansowania z ZFŚS jako działalność rekreacyjno-sportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca nie uzupełnił koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy dofinansowanie okularów dla pracowników produkcyjnych można uznać za nieodpłatne świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dywidenda rzeczowa podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kaucja podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy manager salonu kosmetycznego może wykonywać swoje obowiązki w ramach umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy miejsce odprawy celnej wpływa na obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można ująć w koszty firmy nocleg, jedzenie na podstawie faktur przedstawionych przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może otrzymać nagrodę z okazji dnia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nieobecność jednego z członków komisji przetargowej ma wpływ na ważność podejmowanych w ramach jej funkcjonowania głosowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy ograniczenie czasu trwania umowy na zastępstwo wymaga porozumienia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy oklejenie samochodu rajdowego informacjami o recyklingu baterii i akumulatorów spełnia wymagania kampanii edukacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy opłacenie przeprowadzki pracownikowi stanowi jego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę w przypadku gdy zaprojektowano pas technologiczny o szerokości 15 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jest zwolniona z wystawiania faktury z tytułu wynajmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy osobie posiadającej Kartę Polaka przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy praca wykonywana zdalnie raz w tygodniu jest równoznaczna z wykonywaniem pracy w warunkach telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przejęcie spółek podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie zakładu budżetowego do spółki z o.o. aportem wywoła konsekwencje na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy rolnik, który zamierza sprzedać swoje grunty rolne powinien odprowadzić VAT z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy rolnik indywidualny musi posiadać w banku rachunek bieżący czy może posiadać zwykły ROR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy rozłożenie zapłaty na raty powoduje konieczność korekty kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ruchomy czas pracy jest odrębnym system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy stypendium naukowe wypłacane przez przedsiębiorcę najzdolniejszym uczniom podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy transakcję sprzedaży lokalu gastronomicznego wraz z wyposażeniem należy podzielić wg różnych stawek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane jako PKWiU 43.99 mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ustalając wymiar czasu pracy pracownika pracodawca może zaokrąglać go do pełnych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wykorzystywane wielokrotnie wielodoniczka i zintegrowana z nią skrzynka są opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zastępca dyrektora jednostki budżetowej może podpisywać świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje u nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Ile urlopu przysługuje osobie zatrudnionej na dwóch lub więcej etatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jaka data jest datą otrzymania faktury przez biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT instytucja kultury powinna zastosować do wyliczenia i odprowadzenia podatku z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaki dokument pozwoli na zaliczenie podatku od nieruchomości od użyczonego lokalu do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie podjąć kroki w razie zmiany opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć VAT od faktur otrzymywanych przez agencję za organizowanie imprez promocyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT w sytuacji, gdy występują braki ilościowe w zamówionym towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy ująć odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak opodatkować udział w części wspólnej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podatnik, w przypadku zmiany sposobu wykorzystania samochodu w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pod kątem VAT sprzedaż środka trwałego poza Unię Europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracę pracownikowi na stanowisku kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty i przychody powstałe w związku z przystąpieniem wspólnika do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przedpłatę z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić koszt podatkowy z tytułu umorzenia akcji, które zostały nieodpłatnie nabyte?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak uzupełnić kartę szkolenia wstępnego w sytuacji, gdy instruktaż stanowiskowy trwa dwa tygodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować notę księgową obciążającą kosztami remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak zaksięgować zwróconą karę, nienależnie nałożoną przez urząd celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać VAT naliczony i należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne