Czy z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego można wydać decyzję odmowną przyznania prawa do świadczeń... - OpenLEX

Czy z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego można wydać decyzję odmowną przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital przesłał wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osobie, która w trybie nagłym została przyjęta do szpitala w dniu 29.04.2020 r. W dniu 30.04.2020 r. została przewieziona do innego szpitala na detoksykację.

MOPS w dniu 08.05.2020 r. wystąpił z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych, tj. przeprowadzenie wywiadu cz. I do szpitala, w którym aktualnie osoba przebywała. W dniu 03.06.2020 r. uzyskano telefonicznie informację, że ów pacjent w dniu 02.06.2020 r. został wypisany do domu, a pracownik socjalny szpitala nie przeprowadził z nim wywiadu. Osoba nie przebywa pod adresem wskazanym we wniosku szpitala, brak z nią kontaktu telefonicznego.

MOPS drogą elektroniczną, tj. program HELIOS (zapytania Empatia) pozyskał dane z rejestru PESEL (osoba posiada obywatelstwo polskie), ZUS (brak danych o wypłaconych w okresie 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. emeryturach, rentach, świadczeniach, zasiłkach oraz brak danych o wpłaconych składkach zdrowotnych, można sądzić, że osoba nie ma dochodu z pracy), CEIDG (wpis o danym identyfikatorze nie istnieje), AC Rynek Pracy (nie zarejestrowany w PUP).

Jednakże nie ma możliwości przeprowadzenia z osobą wywiadu środowiskowego (odebrania oświadczenia majątkowego, ustalenia czy nie ma stałej pracy dorywczej) zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego można wydać decyzję odmowną przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

Czy ewentualnie ww. dane pozyskane przez MOPS drogą elektroniczną stanowią wystarczającą podstawę do wydania decyzji przyznającej, skoro nie ma możliwości stwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?