Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2020 r.

PYTANIE

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w terminie od 27 kwietnia 2020 r. do chwili obecnej zorganizowano konsultacje w formie online w aplikacji Office 365 Teams, z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, język niemiecki, język angielski – po jednej godzinie tygodniowo. Od 25 maja 2020 r. do 8 czerwca 2020 r. uczniowie zadeklarowali dodatkowo udział w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły, uwzględniając wszystkie zalecenia i wytyczne GiS, MZ i MEN.

Czy jest możliwość wypłacenia wynagrodzenia i rozliczania faktycznie przeprowadzonych (online i w szkole) przez nauczycieli lekcji z uczniami klas maturalnych, w tym także dla uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, na zasadach godzin ponadwymiarowych?

Szkoła posiada środki finansowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?